Εκδόθηκε το 39ο τεύχος (Μάιος- Νοέμβριος 2012) της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης με το ειδικό αφιέρωμα «Η Πολιτική της Κρίσης στην Ευρωζώνη»/ «The Politics of the Eurozone Crisis» υπό την επιμέλεια της Δρ. Ελένης Παναγιωταρέα.
Σε μια εποχή κρίσιμη για τη συνέχεια της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σκηνή όπου το ελληνικό χρέος και η βιωσιμότητα του μονοπωλούν τις παγκόσμιες οικονομικές συζητήσεις, οι συγγραφείς του έργου εξετάζουν, με το δικό του τρόπο ο καθένας, την πολιτική της κρίσης μελετώντας σε βάθος το ζήτημα και παραμερίζοντας κοινότυπες διατυπώσεις και εύκολα νοήματα.
Στο έργο γράφουν οι Kevin Featherstone, ο Michael O’Sullivan, ο Δημήτρης Κατσίκας, η Ελένη Παναγιωταρέα και ο Jannis Emmanouilidis.
Το δίγλωσσο αφιέρωμα θέτει το ερώτημα «ποιο είναι το σωστό μείγμα εθνικής ανεξαρτησίας και υπερεθνικής αλληλεξάρτησης στον αγώνα της ευρωζώνης να ξεπεράσει τον σκόπελο της οικονομικής ύφεσης». Μεταξύ άλλων εξετάζεται ο δομικός χαρακτήρας της κρίσης και πώς αυτός ουσιαστικά «ξεσκέπασε» την ασυμβατότητα της νομισματικής ένωσης για ορισμένα κράτη- μέλη, αλλά και τον εφησυχασμό και την αυταρέσκεια της Ευρωπαϊκής ελίτ. Επίσης, τίθεται το ερώτημα αν μετά την κρίση του δημοσίου χρέους έπεται και κρίση της δημοκρατίας.