Δεκάδες εικονικές συνταγογραφήσεις και άλλες περιπτώσεις απάτης στο χώρο της Υγείας, με την εμπλοκή γιατρών και φαρμακοποιών, ανακάλυψαν σε όλη τη χώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις έρευνες συνεισέφεραν και οι αρμόδιοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ).
Ειδικότερα:
– Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων φάρμακα με αποκολλημένες τις ταινίες γνησιότητας. Διαπιστώθηκε η εμπλοκή επτά γιατρών που είχαν συνταγογραφήσει τα φάρμακα και αρκετών φαρμακοποιών που εκτέλεσαν τις συνταγές.
Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών αυτών ήταν εικονική. Οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις δηλώσεις τους δεν λάμβαναν τέτοιου είδους θεραπεία, δεν έπασχαν από τις νόσους που αναγράφονταν στις συνταγές και δεν λάμβαναν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία στα οποία είχαν εκτελεστεί οι συνταγές αυτές.
– Στη Ρόδο τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν εμπλοκή ενός γιατρού και δυο φαρμακείων στην εκτέλεση εικονικών συνταγών.
– Στη Μυτιλήνη οι έρευνες έδειξαν πλασματική συνταγογράφηση με την εμπλοκή δυο γιατρών του ΕΣΥ και ενός φαρμακείου.
– Στην Ανατολική Αττική, διαπιστώθηκε μεγάλου εύρους πλασματική συνταγογράφηση, με άλλου είδους όμως φάρμακα.
Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας γιατρός ο οποίος είχε
συνταγογραφήσει εικονικά για 23 ασφαλισμένους, 123 συνταγές, εν αγνοία τους, ένας ελεγκτή και αρκετοί φαρμακοποιοί.
– Στο Ηράκλειο Κρήτης, σε μεγάλη Υγειονομική Μονάδα, έχουν κατατεθεί για αποζημίωση, σκευάσματα ειδικής διατροφής για εκατοντάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Η υπόθεση σχετίζεται με άλλη, παλαιότερη, που αφορούσε χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής ακόμη και… σε νεκρούς.
– Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η έρευνα έχει αναδείξει πλήθος στοιχείων που κινούν υποψίες. Αυτά αφορούν κυρίως συνταγογράφηση φαρμάκων και χορήγηση αναρρωτικών αδειών από γιατρούς του Οργανισμού. Ο έλεγχος συνεχίζεται, διότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και η οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού μεγάλη.
– Σε μεγάλες Ιδιωτικές Ιατρικές Μονάδες διαπιστώθηκε πλήθος φορολογικών παραβάσεων και παράβαση των συμβάσεων μέσω της πολλαπλής χρέωσης των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι:
– Οι ίδιες συνταγές εκδίδονταν και με χειρόγραφο και με ηλεκτρονικό τρόπο, και εκτελούνταν σε διαφορετικά φαρμακεία ή σε ένα, δυο και τρεις φορές.
– Υπήρξε σημαντικός αριθμός περιπτώσεων συνταγογράφησης χωρίς την παρουσία γιατρών ή γιατρών εκτός ειδικότητας τους και σε ποσότητες πέραν της θεραπείας μηνός καθώς και παρακράτηση βιβλιαρίων ασθενείας.
– Μεγάλος αριθμός συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους που δεν είναι εν ζωή, συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους εν αγνοία τους, συνταγογραφήσεις σε βιβλιάρια που έχουν κλαπεί και σε ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.
Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Εγκληματικής Δραστηριότητας, την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το ΣΔΟΕ δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, κατά των υπευθύνων, για τον καταλογισμό και την απόδοση πάσης φύσεως ευθυνών.
Δεδομένων στοιχείων επίσημων μελετών που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ότι χάνονται ετησίως 56 δις. ευρώ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς στο χώρο της Υγείας (European Healthcare Fraud and Corruption Network EHFCN).