Επιταχύνονται οι προσπάθειες στην Κύπρο για να επέλθει συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας σε σχέση με το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών.

Την Τετάρτη τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κυπριακών Αρχών και των διεθνών οργανισμών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο, προχώρησαν σε τηλεδιάσκεψη για το θέμα, ενώ θα συνεχίσουν σήμερα Πέμπτη τη συζήτηση επί των στοιχείων και των παραδοχών που επεξεργάστηκε η Pimco για να καταλήξει στο τελικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (με βάση το βασικό και το δυσμενές σενάριο).

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής να καταλήξουν στο ποσό που θα απαιτηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και το οποίο θα καθορίσει και το ύψος του δανείου που θα λάβει η Κύπρος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Η έκθεση της Pimco καθορίζει τις ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ένα βασικό σενάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η αμερικανική εταιρεία από τις τράπεζες μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2012, οπόταν τα ποσά αυτά θα τύχουν προσαρμογής με τα στοιχεία των τραπεζών, από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του Μνημονίου περί τα μέσα Μαρτίου.

Ο διαγνωστικός έλεγχος της Pimco θα αποτελέσει τη βάση για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα υποβληθεί στον έλεγχο.