Στo πλαίσιo της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ πραγματοποιούνται εξειδικευμένες παρουσιάσεις στους πελάτες της.

Στην πιο πρόσφατη παρουσίαση, στελέχη της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που παρουσιάζουν τόσο η εγχώρια όσο και οι διεθνείς αγορές ομολόγων.

Το κεντρικό στίγμα της παρουσίασης ήταν ότι σε ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών, θα μπορούσε να γίνει μια μετακίνηση κεφαλαίων από κυβερνητικά ομόλογα υψηλής αξιολόγησης με περιορισμένες αποδόσεις, σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα τόσο της Ελληνικής (ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ κ.α.) όσο και των διεθνών αγορών.