Οκτώ υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η ολοκλήρωση των οποίων δημοπρατείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι:
1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις –ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή –ΔΕΗ
3. J&P ΑΒΑΞ –ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
4. ARCHIRODON Group NV –INTRAKAT –ENVITEC
5. NOVAERA
6. ΜΕΤΚΑ –Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
7. ΕΡΕΤΒΟ –ΔΟΜΟΣΠΟΡ – ΕΓΝΩΝ
8. ΤΟΞΟΤΗΣ
«Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τα υπόλοιπα τρία έργα στη Νοτιοανατολική και Δυτική Αττική» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται, «οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για διάστημα έως 27 έτη».
Το υπουργείο επισημαίνει ότι «οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας», ενώ συμπληρώνει ότι «η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».
Όπως σημειώνεται, «βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων». Επίσης, για τη χρηματοδότηση του έργου θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα με το υπουργείο, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2012 «υπεβλήθησαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, που είναι το πρώτο έργο το οποίο φθάνει στο τελικό στάδιο της διαδικασίας και για το οποίο έχει εγκριθεί επί της αρχής χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».
Ακόμη ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, ενώ ξεκινά για τα έργα σε Ηλεία, Σέρρες και Αιτωλοακαρνανία.
«Τέλος, ξεκινά και ο διαγωνισμός για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Αχαΐας, ενώ έχουν κατατεθεί στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και εξετάζονται τις επόμενες μέρες οι προτάσεις των έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» καταλήγει το υπουργείο.