Οι μειώσεις προσωπικού και η αύξηση προσλήψεων με κατώτατο μισθό κάτω των 1000 ευρώ στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού (HR) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου, σύμφωνα με σχετική έρευνα HR Pulse της ICAP People Solutions, η οποία κατέγραψε τις εξελίξεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού κατά τους τελευταίους μήνες του 2012.
Σύμφωνα με την έρευνα, συνεχίστηκαν οι μειώσεις προσωπικού αλλά δεν διαφαίνονται περαιτέρω αλλαγές σε ανθρώπινο δυναμικό έως το τέλος του έτους. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προβλέπει ότι στο επόμενο τρίμηνο δεν θα γίνει καμία αλλαγή στις αποδοχές των εργαζομένων της, παρόλο που πολλές από αυτές έχουν ήδη προβεί σε μειώσεις μισθών μέσα στο 2012. Επίσης, αυξήθηκε η δαπάνη για την εκπαίδευση σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, το ετήσιο κόστος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο μειώνεται.
Η δαπάνη της εκπαίδευσης αφορά κυρίως την ανάπτυξη technical και business skills παρά στην ανάπτυξη του ατόμου και της συμπεριφοράς του.
Ακόμη, μειώθηκαν οι επιχειρήσεις που παρέχουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στους εργαζομένους και αυξήθηκε το ποσοστό των προσλήψεων με κατώτατο μισθό κάτω των 1000 ευρώ.
Ο κ. Γιώργος Χάρος, εκτελεστικός διευθυντής ICAP People Solutions, δήλωσε σχετικά: «Παρόλο που συνεχίζονται οι αλλαγές στα εργασιακά και μισθολογικά, εμφανίζονται κάποια στοιχεία σταθεροποίησης στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι η εκπαίδευση και το ενδιαφέρον των εταιρειών για πιο σύγχρονη και οικονομική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εξειδίκευσης».