Η Ισπανία μάλλον απέτυχε στον στόχο για τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος το 2012, εξαιτίας των χαμηλότερων εσόδων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και των υψηλότερων κοινωνικών δαπανών που προέκυψαν λόγω της ύφεσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Το οικονομικό πρόγραμμα της Μαδρίτης παραμένει, ωστόσο, σε γενικές γραμμές εντός πορείας, όπως συμπεραίνεται στην έκθεση όπου εξετάζεται εάν η χώρα πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδέσμευση της επόμενης δόσης των δανείων ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της.

«Η δημοσιονομική εξυγίανση προχώρησε το τρίτο τρίμηνο, αλλά ο στόχος για το έλλειμμα του 2012 μάλλον δεν θα επιτευχθεί», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Ισπανία στόχευε σε μείωση του ελλείμματος στο 6,3% του ΑΕΠ το 2012, από 9,4% το 2011, αλλά ο στόχος θεωρείτο από την αρχή ανέφικτος εξαιτίας της ύφεσης.

Στην έκθεσή της, η Κομισιόν επικέντρωσε την προσοχή της στον ισοσκελισμό του διαρθρωτικού της ελλείμματος, εξαιρώντας δηλαδή έκτακτα έσοδα και δαπάνες καθώς και τον αντίκτυπο του επιχειρηματικού κύκλου. Αναφέρει ότι οι πληρωμές των συντάξεων δεν συνεισέφεραν σημαντικά στη δημοσιονομική αστοχία.

«Η πρόσφατη απόφαση να μην προσαρμοστούν οι συντάξεις στον υψηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό υποδηλώνει εξοικονόμηση ύψους περίπου 0,2% του ΑΕΠ», σημειώνεται στην έκθεση.

Παράλληλα, η Ισπανία θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές δαπανών και μέτρα στο μέτωπο των εσόδων εάν θέλει να επιταχύνει το ρυθμό μείωσης του ελλείμματος και να πετύχει τους στόχους της.

«Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να καταγράψει έλλειμμα άνω του 1% του ΑΕΠ, λόγω των χαμηλότερων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των υψηλότερων μεταβιβάσεων», ανέφερε η Κομισιόν.

«Κατά συνέπεια, ακόμα και αν δράσουν πλήρως στο τέταρτο τρίμηνο κάποια μέτρα σταθεροποίησης, θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος του 6,3%», πρόσθεσε.