Την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 2 δισ. ευρώ θα κληθούν να εγκρίνουν τη Δευτέρα οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών της Alpha Bank και της Τραπέζης Πειραιώς.

Βάσει των όρων της ανακεφαλαιοποίησης οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ως και το τέλος του 2015 ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια (Core Tier I) που θα αντιστοιχούν στο 9% του σταθμισμένου ενεργητικού τους.

Τα κεφάλαια, που θα προέλθουν από έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων (Contingent Convertibles – CoCos) θα αντιστοιχούν ως και το 33,3% των βασικών εποπτικών κεφαλαίων της κάθε τραπέζης, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον το 6% του σταθμισμένου ενεργητικού κάθε τραπέζης θα καλύπτεται από βασικά εποπτικά κεφάλαια, που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, ενώ το υπόλοιπο ποσό (για να ανέλθη το Core Tier I στο 9%), θα καλύπτεται από CoCos.

Δεδομένου ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank είναι 4,751 δισ. ευρώ και το ομολογιακό μετατρέψιμο δάνειο θα ανέλθη στα 2 δισ. ευρώ, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κεφαλαιακές ανάγκες 7,33 δισ. ευρώ, ενώ θα εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των 2 δισ. ευρώ. Έτσι, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς προσδιορίζεται στα 5,3 δισ. ευρώ.