Στα 7.059 ανήλθε την 1η Ιανουαρίου 2013 το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης (τραπεζών, ταμείων που επενδύουν στην αγορά χρήματος, κεντρικών τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων), καταγράφοντας μείωση 6,3% ή σε αριθμό 474 ιδρύματα σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2012 και κατά 2.323 ιδρύματα (28,4%) σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 1999, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί το 85,5% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (6.019), ενώ των ταμείων που επενδύουν στην αγορά χρήματος το 14% (987) και των κεντρικών τραπεζών (18 μαζί με την ΕΚΤ) και άλλων ιδρυμάτων (35), το 0,2%.

Ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε σε 75 από 79 στις αρχές του 2012 (μείωση 5,1%) και από 102 στις αρχές του 1999 (-26,5%).

Μείωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη διάρκεια του 2012 σημειώθηκε, με δύο εξαιρέσεις, στο σύνολο της ευρωζώνης.

Η ποσοστιαία μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Σλοβακία (30%), το Λουξεμβούργο (22%), τη Γαλλία (9%) ενώ κατά 8% λιγότερα ήταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο στην Ισπανία όσο και στη Φινλανδία.

Σε απόλυτους όρους, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν το Λουξεμβούργο (-124 ιδρύματα), η Γαλλία (-105) και η Ιταλία (-55).

Το 41,9% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ευρωζώνης βρίσκονται στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο αντιστοιχεί ένα ποσοστό 35,3%.

Τα καταστήματα των ξένων τραπεζών στην ευρωζώνη ανέρχονται σε 623 και αντιστοιχούν στο 10% των τραπεζών των χωρών της περιοχής.

Το Βέλγιο, η Εσθονία, η Σλοβακία και η Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία ξένων τραπεζικών καταστημάτων στο συνολικό αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων (58%, 50%, 50% και 42%, αντίστοιχα).