Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 353,8 εκατ. ευρώ σε 426.337 περιπτώσεις κατέβαλε το 2012 η Interamerican, αποζημιώνοντας κατά μέσο όρο 1.168 δικαιούχους ημερησίως. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές της Interamerican, υπό το μετοχικό καθεστώς ολλανδικών συμφερόντων -του κοινοπρακτικού οργανισμού ACHMEA-, σε βάθος ενδεκαετίας φθάνουν τα 3,24 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, πέρυσι στον κλάδο ζωής αποζημιώθηκαν 82.267 περιπτώσεις με ποσό που έφθασε τα 163,7 εκατ. ευρώ, με τις λήξεις συμβολαίων να ξεπερνούν τα 37 εκατ. ευρώ. Στην υγεία καλύφθηκαν 205.341 περιπτώσεις με 64,3 εκατ. ευρώ, ποσό από το οποίο τα 36,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε καλύψεις των προγραμμάτων του συστήματος Medisystem.

Στις γενικές ασφάλειες η Interamerican κατέβαλε σε πλήθος 57.975 περιπτώσεων 79,8 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο αυτοκινήτου να φθάνει στα 68,6 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των ομαδικών, η Interamerican σε 80.754 περιπτώσεις πλήρωσε 46 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα, 32,8 εκατ. ευρώ σε συνταξιοδοτικά, 9,6 εκατ. ευρώ σε συμβόλαια ζωής και ζημιών και 3,6 εκατ. ευρώ σε συμβόλαια Medisystem.

Αναφερόμενος στις καταβληθείσες αποζημιώσεις, ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, επισήμανε ότι: «Ακολουθούμε μία συνολικά πελατοκεντρική κατεύθυνση, αναδεικνύοντας σε στρατηγική προτεραιότητα κάθε λειτουργική δραστηριότητα και πρακτική που συνδέεται με τους ασφαλισμένους μας. Από την απλοποίηση των διαδικασιών, τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και την τυποποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέχρι την πολυκαναλική διανομή και την εξυπηρέτηση, αποζημιωτική ή άλλη, όλες οι κινήσεις μας συγκλίνουν στη δημιουργία και απόδοση αξίας στον πελάτη, με εύλογο το αντίκρισμα στην αξιοπιστία της εταιρείας».