Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα επίσημα το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η αξιολόγηση θα συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο απέστειλε για διαβούλευση στην Δ.Ο.Ε. , στην Ο.Λ.Μ.Ε. και στην Ο.Ι.Ε.ΛΕ. , το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ζητάει τις απόψεις τους εντός δεκαπενθημέρου, δηλαδή ως το τέλος Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας: «Το περιεχόμενο του κειμένου αυτού αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αξιολόγηση, που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων συνεργασίας, μεταξύ των συντελεστών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας».

«Τελικός στόχος της αξιολόγησης είναι η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Σχέδιο ΠΔ περί αξιολόγησης εκπαιδευτικών