Ο τουρισμός, η βιολογική γεωργία, η ενέργεια και οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν -μεταξύ άλλων- τη «μαγιά» του αναπτυξιακού σχεδίου, που ξεκινούν να επεξεργάζονται τα υπουργεία Υποδομών & Ανάπτυξης και Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα.
Μάλιστα, πάνω σε αυτές τις οικονομικές κατευθύνσεις, που μένει να μελετηθούν, θα δομηθεί και το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλαδή το πλαίσιο των κοινοτικών κονδυλίων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Όπως μεταδίδει ανώτερη πηγή του υπουργείου Ανάπτυξης, «υπάρχουν διάφοροι τομείς που είναι προφανείς, παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προκύπτουν από τις μελέτες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν θεματικές προτεραιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχουν να κάνουν με την προώθηση της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος και της «ευφυούς» εξειδίκευσης σε τομείς που παράγουν προστιθέμενη αξία».
Έτσι, όπως σημειώνει, θα γίνει απόπειρα σύνδεσης του υπό διαμόρφωση αναπτυξιακού σχεδίου με τον προγραμματισμό του –υπό διαπραγμάτευση – επόμενου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και θα απασχολήσει εντατικά τα εμπλεκόμενα υπουργεία στο πρώτο εξάμηνο του 2013.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», τα δύο υπουργεία θα στρατολογήσουν το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Task Force, με στόχο να κατατεθούν προτάσεις. Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν οι δύο υπάρχουσες μελέτες για την ελληνική οικονομία˙ οι «Η Ελλάδα 10 Χρόνια» της McKinsey&Company και «Ελλάς 20:20 –η προσέλκυση των ξένων επενδύσεων στην Ελληνική Οικονομία» της Boston Consulting Group (BCG).
Κύκλοι του υπουργείου Υποδομών & Ανάπτυξης σημειώνουν ότι υπάρχει αρκετό υλικό και ότι η προσπάθεια δεν ξεκινά από το μηδέν. Ωστόσο, η δυσκολία, παρατηρούν, είναι το πώς όλα αυτά θα εκπονηθούν, θα έρθουν να «κουμπώσουν» με τον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ και θα ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την «μεταμνημονιακή Ελλάδα».
Μία δυσκολία, που εντοπίζουν, είναι η Ελλάδα αδυνατεί να εκπονήσει κεντρικά σχέδια για την οικονομία, ενώ ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι η αγορά μπορεί να μην ανταποκριθεί σε – κατά τα άλλα – φιλόδοξα κυβερνητικά προγράμματα. Ο «γρίφος», συνεχίζουν, είναι το που θα καθήσει το επόμενο κοινοτικό πακέτο, διότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν μόλις στα 11,2 δισ. ευρώ, στη συνέχεια ανέβηκε στα 14 δις. ευρώ, όμως, όπως λένε, «τίποτε δεν είναι δεδομένο».
«Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα δημοσιονομικά και να ζητούμε θυσίες από τους πολίτες. Ο κόσμος χρειάζεται προοπτική και όραμα, προκειμένου να προχωρήσει παραπέρα. Είναι κάτι που βοηθά αφ’ ενός κοινωνικά και πολιτικά και αφ’ ετέρου στέλνει ένα μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» παρατηρούν κύκλοι του υπουργείου Υποδομών & Ανάπτυξης.
Τι έλεγαν οι δύο μελέτες
Η μελέτη της McKinsey&Company, που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΒ προσπάθησε να προσδιορίσει το προφίλ της Ελληνικής οικονομίας μετά από 10 χρόνια, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που «μπορεί να δημιουργήσει €49 δισ. σε ετήσια Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και 520.000 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».
Ειδικότερα, όρισε ως κύριους κλάδους ανάταξης της οικονομίας τον τουρισμό, την ενέργεια, την βιομηχανία και τη μεταποίηση τροφίμων, την αγροτική παραγωγή και τις γεωργικές καλλιέργειες και το λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
Παράλληλα, πρότεινε ως «αναδυόμενους αστέρες» την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον ιατρικό τουρισμό, την φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, την δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων και τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, χαρακτήρισε ως «δευτερεύοντες αναδυόμενους αστέρες» τις εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων και τη δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κλασικών σπουδών.
Από την άλλη, η έρευνα της BCG πρότεινε «20 ρεαλιστικές και απαραίτητες αλλαγές που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις», οι οποίες προήλθαν από τους ίδιους του ξένους επενδυτές.
Έτσι, ο πρώτος πυλώνας των προτάσεων περιλαμβάνει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εξάλειψη της διαφθοράς, την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, την απλούστευση και τη σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου, τη βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης και είσπραξης φόρων και την ενίσχυση του διαύλου επικοινωνίας με διεθνείς επενδυτές.
Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στον καθορισμό σαφούς οράματος της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, την επιτάχυνση του εξορθολογισμού και της απλούστευσης νομικών διαδικασιών για τις επενδύσεις τουρισμού, την αξιοποίηση και την προώθηση των πολιτιστικής κληρονομιάς, τη στήριξη των αγροτών σε θέματα τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διευκόλυνση της εισόδου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τουρισμού υγείας, τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καθιέρωση της Ελλάδας ως κύριου συγκοινωνιακού κόμβου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως διεθνούς κέντρου ναυτιλιακών σπουδών.
Ο τρίτος πυλώνας της BCG ζητά τη συνεχή «βελτίωση πιο ευέλικτων εργασιακών σχέσεων», την ανάπτυξη αποδοτικής διαχείρισης της διοίκησης των πανεπιστημίων, τη δημιουργία υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών συγκροτημάτων, τις βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, τη βελτίωση της αντιστοιχίας σπουδών και αγοράς εργασίας και την προσέλκυση ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ξένων φοιτητών.