Μείωση 15,5% παρουσίασε ο γενικός δείκτης παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη τον ίδιο μήνα το 2011. Η μείωση που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010 ήταν στο 0,8%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η μείωση αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στην αύξηση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 2,8%, και
β. Στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 24,3%.