Πέντε ιαματικές πηγές έχει ήδη αναγνωρίσει, η αδρανής μέχρι πρόσφατα, Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων, την οποία ενεργοποίησε η υπουργός Τουρισμού κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού και του θερμαλισμού στη χώρα. Πρόκειται για τις πηγές, Λουτράκι – Πόζαρ (Αριδαία), Σουρωτή (Θεσσαλονίκη), Κάνιστρα (Κασσάνδρα, Χαλκιδική), Καλλιθέα (Ρόδος) και Λουτράκι –Περαχώρα (Κόρινθος).
Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρχει συνεχής ροή αναγνώρισης πηγών με άξονα την αναβάθμιση των ιαματικών φυσικών πόρων ως προστιθέμενη αξία στη συνολική ανάπτυξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος.
Στο Σχέδιο Νόμου που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, στους ιαματικούς φυσικούς πόρους, καθώς και στα κέντρα θερμαλιστικού και ιαματικού τουρισμού, με αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων για την αναγνώρισή τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Φορείς (όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αναπτυξιακές εταιρείες τους), που αναλαμβάνουν τη διανομή του οικονομικού ανταλλάγματος, πρέπει να υποβάλουν για έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, θα δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και θα παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.