Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τοπίο λόγω της κρίσης και η πτώση των διαφημιστικών δαπανών είχαν αρνητική επίδραση στο κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και το 2011, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Hellastat.
Το 2011η συνολική διαφημιστική δαπάνη υποχώρησε κατά 15%, στα 1,6 δις. ευρώ. Η τηλεόραση εμφάνισε τις μικρότερες απώλειες (-2,9%), ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση (-29,3%). Η μείωση συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2012 (-29,6% από το αντίστοιχο διάστημα του 2010 στα 586,49 εκατ. ευρώ).
Αρκετά κανάλια έχουν οδηγηθεί εκτός λειτουργίας (σήμερα λειτουργούν νόμιμα 130 τηλεοπτικοί σταθμοί από 152 το 2009) ενώ οι περισσότεροι σταθμοί προσανατολίζονται κυρίως είτε σε επαναλήψεις παλαιότερων προγραμμάτων, είτε σε αγορά σειρών από τρίτες χώρες.

Ακόμα, ο τομέας της διανομής κινηματογραφικών παραγωγών και ταινιών DVD έχει πληγεί σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές λόγω του περιορισμένου εισοδήματός τους έχουν μειώσει τις δαπάνες για ψυχαγωγία.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 59 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα
– Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησε περαιτέρω το 2011 κατά 28%, στα 185,72 εκατ. ευρώ – 8 στις 10 εταιρείες εμφάνισαν μειωμένες – Πωλήσεις σε σχέση με το 2010, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται στο -19,8%.
-Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 34%, σε περίπου 18 εκ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν σε 22,77 εκ. ευρώ – 16 από τις 29 ζημιογόνες εταιρείες είχαν εμφανίσει κέρδη την προηγούμενη χρήση.
-Το περιθώριο ΚΠΦ του κλάδου το 2011 διαμορφώθηκε σε μόλις 0,1%, από 1,7% το 2010.