Πληρώνουν και ξαναπληρώνουν την ίδια εξέταση, όσοι πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, προκειμένου να εγκριθεί η θεραπεία τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ ζητούν κάθε φορά από τους ασθενείς να υποβάλλονται σε οπτική τομογραφία συνοχής προκειμένου να λάβουν τη θεραπεία τους. Το Ταμείο όμως, δεν καλύπτει το κόστος της εξέτασης το οποίο κυμαίνεται από 70 έως 150 ευρώ (ανάλογα με το Κέντρο και το μηχάνημα). Ως εκ τούτου, οι ασθενείς πληρώνουν οι ίδιοι την εξέταση.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών κ. Στρατή Χατζηχαραλάμπους, η εξέταση είναι απαραίτητη για τους πάσχοντες από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. «Οι πάσχοντες πρέπει να υποβάλλονται ανά τρίμηνο σε αυτή την εξέταση, η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της θεραπείας. Ωστόσο, το κόστος της εξέτασης δεν καλύπτεται διότι είναι καινούργια και δεν έχει κοστολογηθεί. Στα δε Δημόσια Νοσοκομεία, όπου και εκεί οι ασθενείς πρέπει να την πληρώνουν οι ίδιοι, δεν βρίσκουν ραντεβού μέσα στο τρίμηνο και αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα», εξηγεί.
Ανάλογη είναι και η άποψη του χειρουργού –οφθαλμιάτρου, προέδρου της Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής και ειδικού γραμματέα της Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς κ. Γιάννη Δατσέρη. «Καλώς ζητείται αυτή η απλή εξέταση, διότι μόνο αυτή αποτυπώνει την πορεία της πάθησης. Ωστόσο, πρέπει το κράτος να αρχίσει να αποζημιώνει μεγάλο μέρος της».