«Κόκκινο πανί» για την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας αποτελεί, όπως αναφέρουν τα μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας στην οποία αναφέρεται: «Οποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός παίρνει αναρρωτική άδεια πάνω από 15 μέρες χάνει την εκπαιδευτική του προϋπηρεσία, δεν πληρώνεται και τελικά… απολύεται».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΕ, με αφορμή την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο αναρρωτικών αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αδειών λόγω επιπλοκών κύησης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, στην εγκύκλιο ορίζεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί «δικαιούνται πάντοτε αδείας, διάρκειας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά».
Η διάταξη της εγκυκλίου αποτελεί μέρος και της σύμβασης εργασίας που υπογράφουν οι αναπληρωτές, στην οποία αναφέρεται: «Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ημερών διάστημα αναρρωτικής άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήματος αξίωσης καταβολής μισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθμ. 1470/22/08/2008 γνωμοδοτικού εγγράφου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., περί αδειών εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
ΔΟΕ: «Οδηγεί σε απόλυση»
Όπως υπογραμμίζουν ακόμη τα μέλη της ΔΟΕ, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί (οι αναπληρωτές) μετά τη συμπλήρωση… μισού μήνα, με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου…»
Αναφερόμενοι στην εγκύκλιο αυτή οι δάσκαλοι επισημαίνουν ότι «η συγκεκριμένη απόφαση του υπουργείου Παιδείας οδηγεί τους συναδέλφους αναπληρωτές σε απόλυση μέσα στη σχολική χρονιά και χτυπά χωρίς ντροπή ακόμα και τη μητρότητα, στερώντας την εκπαιδευτική προϋπηρεσία από τις έγκυες αναπληρώτριες συναδέλφους. Οι αποφάσεις αυτές εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς με πρώτους τους αναπληρωτές, όπως άλλωστε και όλους τους εργαζόμενους».
Οι εκπειδευτικοί ζητούν από τον υπουργό Παιδείας να αποσύρει την εγκύκλιο αυτή, να δώσει σε όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας και να λάβει μέτρα στήριξης των αναπληρωτών, όπως δωρεάν μετακίνηση, επίδομα θέρμανσης και επίδομα ενοικίου.