Για άσκηση κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους της μιλά η «Αττική Οδός», η οποία απαντά στην πρόσφατη κριτική περί επιστροφής του οδικού άξονα στο δημόσιο, ότι, παρόλο που η σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου προβλέπει αυξήσεις, η εταιρία κρατά τα διόδια χαμηλότερα κατά 30%, ενώ σημειώνει ότι από την έναρξη λειτουργίας έως και σήμερα, οι μέτοχοί της δεν έχουν λάβει ποτέ μέρισμα.

Η Αττική Οδός επισημαίνει ότι στα οκτώ χρόνια πλήρους λειτουργίας της (2005-2012), ο ετήσιος μέσος όρος των ημερήσιων διελεύσεων έφτασε τα 271.000 οχήματα και ξεπέρασε τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση (227.000), όμως το ύψος του διοδίου παρέμεινε χαμηλότερο, καθώς αντί 2,62 ευρώ (προβλεπόμενο χωρίς ΦΠΑ), κυμαίνεται στα 2,22 ευρώ (πραγματικό χωρίς ΦΠΑ). Έτσι, όπως αναφέρει, τα έσοδα από τα διόδια αντί 217 εκατ. ευρώ (προβλεπόμενο από τη σύμβαση χωρίς ΦΠΑ) βρίσκονται στα 219 εκατ. ευρώ (πραγματικό προ ΦΠΑ).
«Ειδικά από το 2009 και μετά, υπήρξε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και κατά το 2012 οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις περιορίστηκαν στις 216.000 με μέσο τέλος διοδίου € 2,22, χωρίς ΦΠΑ» σημειώνεται και υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, το προβλεπόμενο τέλος διοδίου το 2012 θα έπρεπε να είχε διαμορφωθεί στα € 3,12 (προ ΦΠΑ) και στα 3,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
«Η διατήρηση του τέλους διοδίου σε ποσοστό 30% χαμηλότερο από το ανώτατο διόδιο τέλος…αποτελεί κοινωνική επιλογή της Αττικής Οδού, σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο» σημειώνει η ανακοίνωση της εταιρίας.
Παράλληλα, αναφέρει ότι, κατά τη σύμβαση, προβλέπεται η πρόωρη επιστροφή του έργου στο δημόσιο, εάν η μέση απόδοση του κεφαλαίου προς τους μετόχους ξεπεράσει σε ποσοστό το 11,6%. «Με απλά λόγια, προβλέπεται διακοπή της σύμβασης εάν αφού πρώτα αποπληρωθούν τα δάνεια και οι τόκοι των Τραπεζών, καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και στη συνέχεια αποπληρωθούν στους μετόχους της Αττικής Οδού (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΜΙΛΟΣ J&P, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) τα Ίδια κεφάλαια ύψους εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ τα οποία επενδύθηκαν κατά την κατασκευαστική περίοδο (πριν από 15 χρόνια περίπου) και η σχετική τους απόδοση» σημειώνεται.
«Μέχρι τώρα από τα έσοδα του ‘Έργου αποπληρώνονται δάνεια και τόκοι, ενώ 17 χρόνια μετά την έναρξη της Παραχώρησης και 12 χρόνια μετά την τμηματική έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα καμία μερισματική ωφέλεια, ούτε ενός Ευρώ, για τους μετόχους της «Αττική Οδός ΑΕ»» αναφέρει ο παραχωρησιούχος.
«Από τα παραπάνω, όπως και από τα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτει συνεχώς κατά τα 17 έτη από την Έναρξη Παραχώρησης η Αττική Οδός στις εποπτικές και τις ελεγκτικές Αρχές, προκύπτει ότι η Σύμβαση εκτελείται αναμφισβήτητα σύμφωνα με τον Ν2445/96» τονίζεται.
Όπως λέει η εταιρία, σύμφωνα με τη σύμβαση, «τα στοιχεία της κυκλοφορίας και των εσόδων της Αττικής Oδού καταγράφονται καθημερινά και ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο», ενώ υπογραμμίζει ότι, όπως ορίζιεται από τις δανειακές συμβάσεις «από την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού ασκείται συνεχής και ενδελεχής έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία από κοινού με Όμιλο Εμπορικών Τραπεζών (Bank of Tokyo –Mitsubishi, HypoVereinsbank, κλπ) συμμετείχε στη χρηματοδότηση του έργου, το ύψος της οποίας υπερβαίνει τα επτακόσια (700) εκατομμύρια Ευρώ».
Επίσης, επικαλείται μία «σειρά ενδελεχών ελεγκτικών διαδικασιών» από τους δανειστές του έργου και του Ειδικού Τεχνικού Συμβούλου των πιστωτών, δηλαδή την Αγγλική εταιρία Halcrow Group Limited, «η οποία ελέγχει συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα το Έργο, αναφερόμενη με σχετικές εκθέσεις απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις Πιστώτριες τράπεζες».
«Η Αττική Οδός αποτελεί πρότυπο και πρωτοποριακό Έργο επικυρωμένης νομοθετικά συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, έχει δε αναγνωρισθεί και βραβευθεί διεθνώς» καταλήγει η ανακοίνωση.