Κατά έναν περίεργο τρόπο υπάρχει μια ύποπτη σιωπή μεταξύ των βουλευτών γύρω από μια καινούργια ρύθμιση του ν. 3961/2011 που αφορά τις ποινικές ευθύνες των υπουργών.

Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, μετά την πρόταση για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον συγκεκριμένων υπουργών, η Βουλή μπορεί να αναθέσει τον νομικό έλεγχο των ποινικών κατηγοριών που διατυπώνουν τα κόμματα σε ένα Τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Δικαστών.

Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο Εισαγγελείς Εφετών.

Τι επιτυγχάνεται με αυτή τη ρύθμιση; Η αποτροπή διατύπωσης παντελώς αναξιόπιστων ή νομικά αβάσιμων κατηγοριών, απλώς για να αντληθούν στενά πολιτικά οφέλη από τα κόμματα που τις καταθέτουν.

Τι εννοώ; Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Μερικά κόμματα υποβάλλουν κατηγορίες εναντίον πρώην υπουργών Οικονομικών (ή και πρωθυπουργών) για παράβαση καθήκοντος και απιστία περί την υπηρεσία.

Και τα δύο εγκλήματα είναι εγκλήματα «υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης».

Τι σημαίνει αυτό με απλούστερα λόγια; Σημαίνει, ότι θα πρέπει να αποκαλυφθεί (με το κατάλληλο αποδεικτικό υλικό και τα αντίστοιχα πραγματικά γεγονότα), ότι υπήρχε ο δόλος εκ μέρους των υπουργών ή των πρωθυπουργών να βλάψουν τη χώρα τους ή να προσπορίσουν στον εαυτό τους παράνομο όφελος.

Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Τίποτε δεν αποκλείεται στη ζωή, ωστόσο δεν είναι και εύκολο – αποδεικτικά – να φθάσει κανείς στο δικονομικό συμπέρασμα, ότι όλοι οι παραπάνω κορυφαίοι θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες ήθελαν να βλάψουν το κράτος.

Ενόψει όλων αυτών είναι άκρως αναγκαίο να μη χρησιμοποιηθεί το Ποινικό Δίκαιο ως θεσμικό εργαλείο « για το ξεκαθάρισμα των πολιτικών λογαριασμών»!

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μόνο αν ελεγχθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των κατηγοριών που θα διατυπώσουν τα κόμματα από το ανωτέρω Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Δικαστών.

Έτσι μόνο θα αποφύγουμε, επίσης, τις εικονικές «σταυροφορίες κάθαρσης» (ιδίως σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε ως χώρα θεσμική και οικονομική σταθερότητα)!

Ας τολμήσουν, λοιπόν, οι βουλευτές!

* Ο κ. Γρηγόρης Καλφέλης, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
kalfelis@law.auth.gr