Η χειρότερη περίοδος της οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι έχει περάσει αναφέρει σε έκθεσή της που δόθηκε στη δημοσιόπτητα την Τρίτη, η Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με την έκθεση «Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές», το παγκόσμιο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2,3% το 2012, ενώ προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2013 θα παραμείνει κυρίως στο 2,4%. Σταδιακά θα ενισχυθεί στο 3,1% το 2014 και στο 3,3% το 2015, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η μεταβλητότητα και η αργή ανάπτυξη σε χώρες με υψηλό εισόδημα, συμβάλουν στην αδύναμη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες θα παραμείνει σταθερή, αλλά με 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες βραδύτερη σε σχέση με την περίοδο
πριν την οικονομική κρίση.

Η ανάπτυξη μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπεται ότι βρίσκεται στο 5,5% το 2013 και στις χώρες με υψηλό εισόδημα στο 1,3 τ%. Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί στο 5,7 και 5,8% το 2014 και 2015 αντίστοιχα στις αναπτυσσόμενες χώρες και 2 και 2,3 τοις εκατό στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, στην ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς μέσα στο 2014. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 0,1 τοις εκατό το 2013, πριν φτάσει το 0,9% το 2014 και το 1,4%το 2015.

Το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε 3,5%το 2012. Π¨αντως μέσα στο 2013 αναμένεται να επιταχυνθεί και να φθάσει το 6 τοις εκατό το 2014 και το 7 τοις εκατό το 2015.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτοί περιλαμβάνουν στασιμότητα της προόδου, όσον αφορά την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, το χρέος και τα φορολογικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, την πιθανότητα μιας απότομης επιβράδυνσης των επενδύσεων στην Κίνα αλλά και μια διατάραξη στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.