Στο νέο ευρωπαϊκό έργο «CSR Tour» (Corporate Social Responsibility training and certification in the Travel sector) στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo da Vinci 2012, συμμετέχει ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), μετά την ολοκλήρωση του Κώδικα Πρακτικής για Βιωσιμότητα στον Τουρισμό «EOS CODE».

Το έργο θα έχει διάρκεια δύο χρόνων, ξεκινώντας από την 1η Νοεμβρίου 2012 και τo αντικείμενό του είναι η μεταφορά του ευρέως γνωστού και αποδεκτού συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης για βιωσιμότητα στον τουρισμό Travelife, στις τέσσερις χώρες των εταίρων του που εισάγουν τη συγκεκριμένη καινοτομία, Κροατία, Ελλάδα, Λετονία και Πολωνία. Ηδη πριν την έγκριση του συγκεκριμένου έργου από την ΕΕ, ο ΗΑΤΤΑ είχε συνάψει συμφωνία για την αποκλειστική προώθηση του Travelife στα ελληνικά τουριστικά γραφεία, ως το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή του «EOS CODE».
Εταίροι του έργου που εξάγουν, είναι οι δημιουργοί του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης Travelife, ECEAT (European Centre for Eco and Agro Tourism) –Ολλανδία, ABTA (Association of British Travel Agencies) – Ηνωμένο Βασίλειο. Εταίροι που εισάγουν, είναι οι εθνικοί Σύνδεσμοι τουριστικών γραφείων, UHPA (Association of Croatian Agencies) –Κροατία, ΗΑΤΤΑ (Hellenic Association of Travel & Tourist Αgencies) –Ελλάδα, LC (Latvijas lauku turisma asociacija «Lauku celotajs») –Λετονία και PIT (Polska Izba Turystyki) – Πολωνία.
Ενας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι να εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην επαγγελματική γνώση και τις δεξιότητες των υφιστάμενων και των μελλοντικών ευρωπαίων επαγγελματιών του τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Για τον λόγο αυτό το έργο «CSR Tour», θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία τουριστικών γραφείων και σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό.

Η ολοκλήρωσή του και η υιοθέτηση του Travelife από τα ελληνικά τουριστικά γραφεία θα παράσχει σ’ αυτά συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή που διανύει ο τουρισμός, στην οποία η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι απαραίτητα ζητούμενα.