Το διάστημα 25/1/2013 έως 8/2/2013 ορίστηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.
Η εταιρεία θα εκδώσει 23.343.750 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με τιμή διάθεσης, επίσης, τα 0,30 ευρώ. Στόχος είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 7 εκατ. ευρώ.
Οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν 9 νέες μετοχές για κάθε 4 μετοχές που ήδη κατέχουν.
Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης θα είναι από αύριο στη διάθεση των επενδυτών, ενώ αύριο αναμένεται και η έγκριση από το ΔΣ του ΧΑ για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου, στις 25 Ιανουαρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση και η άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών, στις 4 Φεβρουαρίου λήγει η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων και στις 8 Φεβρουαρίου λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου.