Η νέαελληνική εξαγωγική επιχείρηση είναι μικρομεσαία, δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων κι έχει έδρα της την Αττική. Αυτό είναι το προφίλ του νέου έλληνα εξαγωγέα –αυτού δηλαδή που «ανακάλυψε» τις ξένες αγορές μετά από το 2009, μεσούσης της οικονομικής κρίσης –σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) σε σύνολο 1.162 επιχειρήσεων.
Ωστόσο η ελληνική παραγωγική δραστηριότητα απέχει πολύ ακόμη από το να έχει εξαγωγικό προσανατολισμό. Και τούτο διότι μόλις το 1,57% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, αποβλέπει έστω και συγκυριακά, σε εξαγωγική δραστηριότητα.
Σε δήλωση της η πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη σημειώνει πως «την τελευταία διετία περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα επέλεξαν και τόλμησαν να επεκταθούν στις ξένες αγορές, επιδεικνύοντας άριστα αντανακλαστικά και πείσμα στις αντιξοότητες της εγχώριας οικονομίας. Η κρίση αποτέλεσε για τις εταιρείες αυτές το έναυσμα για τη διεθνοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις εξασφάλισε τη βιωσιμότητά τους και θέσεις εργασίας, ενώ έθεσε τις βάσεις για επέκταση και διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους.
Το εθνικό ζητούμενο πλέον είναι για τις εταιρείες αυτές, αλλά και τις υφιστάμενες και όσες ακόμη σκέπτονται την προοπτική των εξαγωγών, να δημιουργηθεί ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και να διευκολυνθεί η έξοδός τους στον παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ στην Ελλάδα ασκούν, είτε συγκυριακά, είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητα συνολικά 12.000 επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου).
Παράλληλα σε έρευνα του ΠΣΕ στα νέα μέλη του συνδέσμου αλλά και σε εγγραφές στα Μητρώα Εξαγωγέων των Εμπορικών Επιμελητηρίων της χώρας, φάνηκε ότι την περίοδο 2010 – 2012 έχουν αποκτήσει εξωστρεφή προσανατολισμό συνολικά περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, είτε ιδρύθηκαν με σκοπό την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας, είτε απέκτησαν εξωστρεφή προσανατολισμό για πρώτη φορά, σε αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα απευθύνονταν κατ’ αποκλειστικότητα στην εγχώρια αγορά.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα του ΠΣΕ, το 31,6% των επιχειρήσεων που απέκτησαν εξωστρεφή προσανατολισμό τη διετία 2010-2011, είναι Ανώνυμες Εταιρείες, το 23,3% Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), το 18,3% Ατομικές Επιχειρήσεις, το 16,6% Ομόρρυθμες Εταιρείες, το 8,3% Ετερόρρυθμες Εταιρείες και μόλις το 1,6% Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.
Αν συνυπολογιστούν οι δείκτες αριθμού απασχολουμένων και ετήσιων κύκλων εργασιών, η μεγάλη πλειοψηφία (3/5) των νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων εντάσσεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το 30% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, ενώ ακολουθούν στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 10% τα Μηχανήματα-Εξοπλισμοί, στην τρίτη θέση οι Μεταφορές-Υλικό Μεταφορών και στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 6,6% οι Εκτυπώσεις-Προϊόντα Συσκευασίας. Ο ήδη εξωστρεφής κλάδος των Δομικών Υλικών εκπροσωπείται με ποσοστό 5%, όπως επίσης και ο κλάδος Ένδυσης-Υπόδησης. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι Σύμβουλοι Εξαγωγών -Αντιπρόσωποι – Μεσίτες (5%), επιβεβαιώνοντας την τάση ανάπτυξης υποστηρικτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά.
Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται τα Πλαστικά Είδη (3,3%), η Πληροφορική-Λογισμικό (3,3%), Φάρμακα-Καλλυντικά (3,3%), Χημικά-Λιπάσματα (3,3%), Κοσμήματα (3,3%). Με μικρότερες εμφανίσεις, συνθέτοντας την επιλογή Αλλοι Κλάδοι, εμφανίζονται δραστηριότητες όπως είδη οικιακή χρήσης, οχήματα-σκάφη, είδη λαϊκής τέχνης κ.α. Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει ποσοστό 12%, συνιστώντας σε απόλυτα μεγέθη τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο της ανάλυσης και επιβεβαιώνοντας την επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας» σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Συντριπτική είναι η κυριαρχία της Αττικής σε ότι αφορά τις έδρες και τη γεωγραφική κατανομή των νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έδρα στην Περιφέρεια της Αττικής δηλώνει το 75% των επιχειρήσεων του δείγματος.
Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της Αττικής συνολικά στη συμμετοχή της στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών και τον χαρακτηρισμό της ως πρωτεύουσα της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Ετησίως ποσοστό άνω του 52% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις με έδρα την Αττική, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΠΣΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί αρκετές από τις νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης.
Στην έρευνα του ΠΣΕ, την Αττική ακολουθούν με ποσοστά στα επίπεδα του 5% η Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το γεωγραφικό χάρτη των Νέων Εξαγωγέων συμπληρώνον η Θεσσαλία (3,3%), η Δυτική Ελλάδα (3,3%) και η Κρήτη (1,6%).