Το 2012 έκλεισε θετικά για τους θεσμικούς επενδυτές αφού το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης (αμοιβαία, ΕΕΧ, ακίνητη περιουσία και asset management) διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα 9,41 δισ. έναντι 8,48 δισ. του προηγούμενου τριμήνου και 8,54 δισ. της 31/12/2011, παρουσιάζοντας αύξηση 11% και 10%, αντίστοιχα.
Αναλυτικότερα:
·Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του έτους παρουσίασε αύξηση 13,74% από την αρχή του έτους, και ανήλθε σε 5.948 εκατ. ευρώ, έναντι 5.229 εκατ.
Κατά το 2012 οι συνολικές εκροές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων περιορίστηκαν ιδιαίτερα σε σχέση με το 2011 κατά ποσοστό 76%.
Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εκροές ύψους 182,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεγάλης εκροής κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Χρηματαγοράς Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας και Σύνθετων ΑΚ Ειδικού Τύπου.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 43,98%, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη με 35,52%, τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου με 25,94% και τα Μετοχικά Αναπτυσσομένων Αγορών με 23,29%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 38 ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ανήλθε στα 33,43%, έως και 43 ποσοστιαίες μονάδες, με αποδόσεις από 33,69% έως 76,46%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (23% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (18% επί του συνόλου).
·Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το 2012 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,23%, συνολικό ενεργητικό 25,1 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 26,31% έναντι αποδόσεων 16,90% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και 33,43% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.
·Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι το τέλος του 2012 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο, με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα 1.345 εκατ. ευρώ.
·Τέλος, με 31/12/2012 το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 4 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, διαμορφώθηκαν σε 2.089 εκατ. ευρώ έναντι 1.715 εκατ. της 28/09/2012 παρουσιάζοντας αύξηση 22%.