Σε υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών προχώρησε την Τρίτη ο οίκος Moody’s, ο οποίος αξιολόγησε ως μεγαλύτερο τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Κύπρου καθώς και κεφαλαιακών απωλειών, λόγω του διαφαινόμενου «κουρέματος» του χρέους της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε το επίπεδο διαβάθμισης καταθέσεων και χρέους των τριών τραπεζών σε Caa2, μειώνοντας παράλληλα την πιστωτική αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας σε Caa3 από Caa2 και της Λαϊκής σε Ca από Caa3. Αντίστοιχα, προσδιοόρισε ως αρνητικές τις προοπτικές τόσο των καταθέσεων όσο και του
χρέους.

Η αξιολόγηση για την Τράπεζα Κύπρου παραμένει στο Caa3, αντανακλώντας την άποψη του οίκου ότι η εκτίμηση αυτή συνεχίζει να περιλαμβάνει τους κινδύνους για τον ισολογισμό και τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης.