Δημοσιονομικό όφελος 524 εκατομμύρια ευρώ, λόγω μείωσης της θνησιμότητας και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν λαμβάνονταν μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα μελέτης για τις επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη καύση ξυλείας στη δημόσια υγεία και το σχετικό οικονομικό κόστος, αλλά και την ανάλυση σεναρίων παρεμβάσεων οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε συνολική μείωση της ρύπανσης, με δημοσιονομικό όφελος, παρέδωσε την περασμένη Πέμπτη ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ώστε να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση πιθανών μέτρων πολιτικής για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η μείωση της θνησιμότητας _ δηλαδή των θανάτων που επιδημιολογικά μπορούν να αποδοθούν σε μακρόχρονη έκθεση σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια _ η οποία μπορεί να προκύψει με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης έχει δημοσιονομικό όφελος το οποίο κυμαίνεται από 250 έως 500 εκατομμύρια ευρώ για τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τον τύπο μέτρων που θα ληφθούν.
Το οικονομικό όφελος από τη μείωση της νοσηρότητας _ δηλαδή την αποφυγή νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία εξαιτίας προβλημάτων του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος _ κυμαίνεται από 9 εκατομμύρια ευρώ (στην περίπτωση που το μόνο μέτρο το οποίο θα ληφθεί θα αφορά στην διεύρυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για τη μετατροπή απλών ανοικτών τζακιών σε ενεργειακά) έως και 22 εκατομμύρια ευρώ (στην περίπτωση διεύρυνσης των κριτηρίων πρόσβασης των νοικοκυριών στα επιδόματα θέρμανσης με πετρέλαιο και επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες).
Στον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους το οποίο θα προκύψει από τη λήψη μέτρων μείωσης της σωματιδιακής ρύπανσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αποφυγή καταβολής προστίμων ύψους 4 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού υπερβάσεων των ορίων επιφυλακής τα οποία έχουν τεθεί με την κοινοτική οδηγία για την Ποιότητα του Αέρα.
Συγκεκριμένα, με βάση τις τελευταίες μετρήσεις, οι επιστήμονες του ΑΠΘ υπολόγισαν ότι θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον 65 υπερβάσεις του ορίου επιφυλακής των 50 μg/m3 για τα ΡΜ10 (αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10μm) τον χρόνο, δηλαδή 30 ημέρες πάνω από τον επιτρεπτό αριθμό (35 ημέρες τον χρόνο).
Το κόστος του προστίμου για κάθε ημέρα κατά την οποία σημειώνονται υπερβάσεις του ορίου εκτιμάται ότι είναι περίπου 130.000 ευρώ, οπότε για περίπου 30 ημέρες το συνολικό κόστος προστίμων μπορεί να ανέλθει στα 4 εκατομμύρια ευρώ.