Την κερκόπορτα για τη μετακύλιση μεγάλου μέρους της φαρμακευτικής δαπάνης στους ασφαλισμένους ανοίγει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας οι οποίες έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, φάρμακα εταιρειών που δεν καταβάλλουν το νέο έκτακτο τέλος (15% επί των λιανικών πωλήσεων) μεταφέρονται αυτομάτως από τη θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων στην αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι θα συνταγογραφούνται από τον γιατρό αλλά δεν θα αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Εν ολίγοις, το κράτος κρατά σε ομηρία τους ασφαλισμένους προκειμένου να «πιέσει» τις εταιρείες.
Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση αναφέρονται τα ακόλουθα: Από την 1η Ιανουαρίου 2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφουμένων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τα Ταμεία.
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει κάθε κάτοχος κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη θετική λίστα, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011.
Το έκτακτο τέλος για το έτος 2013 μπορεί να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που αντιστοιχεί στην εταιρεία από το claw back του 2012. Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος μεταφέρονται αυτόματα από τη θετική λίστα στην αρνητική.
Από το 2014, €25 από κάθε νοσηλευόμενο
Επίσης, θα ισχύσει αυτομάτως από την 1η Ιανουαρίου 2014, και χωρίς να χρειάζεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η υποχρέωση κάθε νοσηλευομένου στο ΕΣΥ να καταβάλλει 25 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί, παρ’ ότι ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος είχε δηλώσει προσφάτως ότι δεν θα ισχύσει διότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.
Με την ίδια διάταξη δεν απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την υποχρέωση των ασφαλισμένων να καταβάλλουν ένα ευρώ υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για κάθε συνταγή την οποία εκτελούν. Και αυτό το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2014.