Οι επενδυτές θα θυμούνται το 2012 ως το έτος που οι κεντρικές τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Τα πολύ χαμηλά επιτόκια, η αθρόα παροχή ρευστότητας και ιδιαίτερα η καινοτόμος πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδήγησαν σε άνοδο 14% των μετοχών παγκοσμίως. Αν και οι αγορές παραμένουν ασταθείς και οι ανισορροπίες καθιστούν τις οικονομίες ευαίσθητες σε κραδασμούς, οι περισσότεροι διεθνείς οίκοι προβλέπουν ότι το 2013 οι μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των ομολόγων σημειώνοντας κέρδη 15% περίπου. Ο συνδυασμός, λένε οι αναλυτές, της βελτιούμενης ζήτησης, των καλών αποτιμήσεων και της αυξημένης ρευστότητας θα επηρεάσει θετικά τις μετοχές, βελτιώνοντας την επενδυτική ψυχολογία. Στροφή στις μετοχές «βλέπουν» και κορυφαίοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων θεωρώντας ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας «μεγάλης μεταστροφής» από τα ομόλογα προς τους μετοχικούς τίτλους.
Ανοδική πορεία


Στην αρχή του 2013 η ανοδική κίνηση των αγορών ήταν απόρροια του γεγονότος ότι μια σημαντική μερίδα επενδυτών αύξησε τις θέσεις των χαρτοφυλακίων τους σε πιο ριψοκίνδυνες αξίες (risky assets), παρατηρούσε η κυρία Λυδία Μαλάκη της Schroders. Η πορεία των αγορών θα πρέπει να παραμείνει ανοδική, αναφέρει, υποστηριζόμενη από τη συνέχιση της πολιτικής παρέμβασης από τις κεντρικές τράπεζες. Οι χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων θα ωθήσουν τους επενδυτές τόσο κατά μήκος της καμπύλης πιστωτικού κινδύνου όσο και σε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.
Στις μετοχές, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι λογικές και η Schroders είναι υπέρ της αγοράς των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική εφέτος παρά τις δημοσιονομικές ανησυχίες. Οι αναλυτές του οίκου είναι επίσης θετικοί σε ευρωπαϊκές μετοχές με βάση τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τη μείωση του κινδύνου διάσπασης του ευρώ δεδομένης της δέσμευσης της ΕΚΤ για την αγορά περιφερειακών ευρωπαϊκών ομολόγων.
Οι ασιατικές αγορές


Συγκριτικά, η στάση του οίκου σε άλλες αγορές είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη. Οι ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ιαπωνίας, καθώς και οι αναδυόμενες αγορές γενικότερα, είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους αρνητικών εξελίξεων για την παγκόσμια ανάπτυξη, αν και υπήρξαν σημάδια σταθεροποίησης σε ορισμένες οικονομίες, όπως της Κίνας και της Βραζιλίας. Επιπλέον, οι Αρχές στις αναδυόμενες περιοχές διαθέτουν μεγαλύτερα νομισματικά και δημοσιονομικά πυρομαχικά για να τονώσουν την ανάπτυξη των οικονομιών τους.
Η Schroders έχει υποβαθμίσει τις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες αλλού, ενώ στην Ιαπωνία τα πρόσφατα μέτρα τόνωσης της οικονομίας από τις Αρχές έχουν βοηθήσει στην αποδυνάμωση του γεν και στην ενίσχυση των μετοχικών αγορών.
Θετική σε μετοχές και άλλες κατηγορίες υψηλού κινδύνου είναι και η ING, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων η αναζήτηση για μια ουσιαστική απόδοση παραμένει σημαντική. Το 2013 ενδέχεται να είναι μία ακόμη εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές. Λόγω της αμελητέας αύξησης των κερδών ωστόσο, η αύξηση των τιμών θα προέλθει από υψηλότερες αποτιμήσεις, εκτίμησε μεταξύ άλλων ο αναλυτής της ING Henk Luijten. Η κίνηση των μετοχών υστερεί σε σχέση με την έντονη άνοδο που πρόσφατα κατέγραψαν οι δείκτες της διάθεσης ανάληψης επενδυτικού κινδύνου. Ο δείκτης της Credit Suisse, για παράδειγμα, καταγράφει σαφή αναθέρμανση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου για τις μετοχές, ενώ ο συντελεστής που αφορά αμιγώς τους πιστωτικούς τίτλους έφθασε σε νέα υψηλά επίπεδα χάρη στα μέτρα τόνωσης, παρατηρούν οι αναλυτές Patrik Schowitz και Rebecca Hellerstein της JP Morgan Asset Management.
Ο καθαρός από δυσμενή στοιχεία ορίζοντας ομολογουμένως δημιουργεί μια μικρή ανησυχία, αναφέρουν πάντως, μήπως επέλθει κάποιος εφησυχασμός στις αγορές, την ώρα που οι μετοχές εμφανίζονται και πάλι ελαφρώς «υπεραγορασμένες» σε πολύ βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Συνολικά ωστόσο μεσο-βραχυπρόθεσμα τα θετικά στοιχεία θα εξακολουθήσουν να υπερτερούν και λογικά θα διατηρηθεί η τάση σταδιακής βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να παρέχουν μέτρα τόνωσης και οι μετοχικές θέσεις θα παραμείνουν συγκρατημένες. Συνεπώς, όπως αναφέρουν, για το 2013 διατηρούν τη θετική τους άποψη για τους τίτλους που ενέχουν κίνδυνο.
Οι προοπτικές των ομολόγων
Δεδομένης της συνεχιζόμενης χαλαρής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, της αναμενόμενης μέτριας ανάκαμψης και της σημαντικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας των ανεπτυγμένων οικονομιών, η ING αναμένει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Ωστόσο, οι αποδόσεις ενδέχεται να ανέλθουν από τα τρέχοντα υπερβολικά χαμηλά επίπεδά τους. Η ΕΚΤ έχει, υπό προϋποθέσεις, τρόπους να δρα ως δανειστής εσχάτης ανάγκης προς τις χώρες που έχουν δυσκολίες.
Το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα θα ήθελε να εμποδίσει μια υπερβολικά μεγάλη αύξηση στα επασφάλιστρα κινδύνου των κρατικών ομολόγων των χωρών αυτών έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Η ING παραμένει σχετικά θετική για κατηγορίες σταθερού εισοδήματος υψηλότερου όμως κινδύνου. Αυτό οφείλεται στις χαμηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, την επεκτατική νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, τις σχετικά ελκυστικές αποτιμήσεις και τη συνεχιζόμενη αναζήτηση από την πλευρά των επενδυτών για ελκυστικές αποδόσεις.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ