Ασάφειες και ελλείψεις στην πρόσκληση της ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας καταλογίζει η Forthnet με ανακοίνωσή της με την οποία δίνει συνέχεια στο «πινγκ πονγκ» ανακοινώσεων με την ποδοσφαιρική ομάδα.

Η Forthnet κατηγορεί την ΕΠΟ ότι δεν παρέσχε τις αναγκαίες διασαφηνιστηκές πληροφορίες και εξηγήσεις, σε σχέση με το αντικείμενο της Πρόσκλησης. Οσον αφορά το θέμα της εγγυητικής επιστολής που απουσίαζε από την προσφορά του το συνδρομητικό κανάλι αναφέρει ότι «τέτοιο ζήτημα δεν θα είχε ουδέποτε τεθεί, εφόσον η ΕΠΟ, ως όφειλε, είχε παράσχει τις ζητηθείσες, αναγκαίες εξηγήσεις, που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση μιας επωφελέστερης, πιθανώς, για τα συμφέροντά της, πρότασης από την πλευρά μας και αφετέρου ότι είθισται σε ανάλογου περιεχομένου διαδικασίες (και σε διεθνές επίπεδο) το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντα με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων διαφάνειας».


Ολόκληρη η ανακοίνωση της Forthnet
Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας [ΕΠΟ], σχετικά με την εξώδικη διαμαρτυρία της εταιρείας μας για τη διαδικασία διάθεσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδος για τις περιόδους 2013-2016, το Γραφείο Τύπου του Ομίλου Forthnet επισημαίνει τα εξής:
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ είναι παραπλανητική και αόριστη και δεν απαντάει επί της ουσίας. Δεν αναφέρει τίποτα για την άρνηση από την πλευρά της ΕΠΟ οποιασδήποτε παροχής διασαφητικών πληροφοριών και επεξηγήσεων επί των όρων της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, άρνηση που συνεπάγεται βλάβη τόσο για την εταιρεία μας όσο και για την ίδια και τα μέλη τα οποία εκπροσωπεί. Αντιθέτως απαντάει αόριστα για την απαγόρευση της παρουσίας της νόμιμης εκπροσώπου κατά τη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών, απαγόρευση που μόνο ιδιοτελείς σκοπούς θα μπορούσε να εξυπηρετεί και σίγουρα δεν συνάδει με τις «αδιάβλητες διαδικασίες», που η ΕΠΟ, δια της επιστολής της, ισχυρίζεται ότι ακολουθεί.
Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνεται κανένας λόγος στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, σχετικά με το ότι ουδέποτε απάντησε στην επιστολή την οποία εμπρόθεσμα απέστειλε η εταιρεία μας και ουδέποτε παρέσχε τις αναγκαίες διασαφηνιστηκές πληροφορίες και εξηγήσεις, σε σχέση με το αντικείμενο της Πρόσκλησης. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στην επιστολή αυτή, εξηγούσαμε αναλυτικά ότι οι «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της Πρόσκλησης παρουσιάζουν, σε πολλά σημεία τους, ελλείψεις και ασάφειες, τέτοιες που θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην απόφαση της εταιρείας μας να υποβάλει ή όχι προσφορά, καθώς και στο ύψος της τυχόν υποβληθησομένης προσφοράς μας.

Ελλείψεις και ασάφειες σημαντικές όπως για παράδειγμα ότι δεν οριζόντουσαν συγκεκριμένες προδιαγραφές τηλεοπτικής μετάδοσης, ειδικότεροι όροι διαδικασίας ορισμού του προγράμματος των μεταδιδομένων αγώνων, διευκρινίσεις επί χορηγικών ζητημάτων ή ακόμα-ακόμα αν στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α., καθώς και οι λοιπές, προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. Αντίθετα με την πάγια τακτική, που ακολουθείται, παντού, σε όλες τις διαδικασίες «πρόσκλησης ενδιαφέροντος», η Ε.Π.Ο. δεν δέχθηκε ερωτήσεις και ουδέποτε απάντησε στα γραπτά ερωτήματα μας με συνέπεια η εταιρία μας, προκειμένου να μην απολέσει την ορισθείσα προθεσμία της 7ης Ιανουαρίου 2013, να υποβάλει εσπευσμένα προσφορά στα πλαίσια της Πρόσκλησης, χωρίς να γνωρίζει στοιχεία σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσφοράς της.

Προσχηματικά επίσης η ανακοίνωση της ΕΠΟ προσπαθεί να συνδέσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος με την διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League. Όλα αυτά αποτελούν απλές συγκυριακές προφάσεις, καθώς πρώτον ο αρχικός προγραμματισμός για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Premier League ήταν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία το Νοέμβριο του 2012 και δεύτερον θα μπορούσε η ΕΠΟ στη δεδομένη στιγμή να δώσει παράταση μικρότερη του μηνός που ζητάει η εταιρεία μας, προκειμένου να παράσχει τις αναγκαίες επεξηγήσεις.
Επιπροσθέτως στο απολύτως λογικό αίτημα της παρουσίας εκπροσώπου μας ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, απορία προκαλεί η τοποθέτηση της ΕΠΟ ότι τούτο θα ήγειρε σοβαρό ηθικό και νομικό ζήτημα για τη μη παρουσία εκπροσώπου άλλης ενδιαφερόμενης εταιρείας. Από την πλευρά μας, απορία μας προκαλεί η έλλειψη διαδικασίας για την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων, γεγονός που θα διασφάλιζε τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η εταιρεία μας ουδέποτε απαίτησε να είναι μόνο αυτή παρούσα στη διαδικασία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε να υποδείξει, ούτε να είναι υπεύθυνη για την τακτική των λοιπών ενδιαφερομένων. Το ότι η ΕΠΟ ακολουθεί την ίδια τακτική στη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, δηλαδή την μη παρουσία των ενδιαφερομένων, δε σημαίνει ότι εμάς πρέπει να σταματήσει να μας προκαλεί απορία.
Ως προς το ζήτημα της εγγυητικής επιστολής και του δήθεν «αυταπόδεικτα άκυρου της συμμετοχής μας», θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, αφενός ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα είχε ουδέποτε τεθεί, εφόσον η ΕΠΟ, ως όφειλε, είχε παράσχει τις ζητηθείσες, αναγκαίες εξηγήσεις, που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση μιας επωφελέστερης, πιθανώς, για τα συμφέροντά της, πρότασης από την πλευρά μας και αφετέρου ότι είθισται σε ανάλογου περιεχομένου διαδικασίες (και σε διεθνές επίπεδο) το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο του επόμενου σταδίου της μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντα με την προϋπόθεση της τήρησης κανόνων διαφάνειας.
Εφόσον όμως η ΕΠΟ κάνει λόγο για «κοινολόγηση μέσω δημοσιευμάτων», θα θέλαμε να αναφερθούμε στη κοινολόγηση μέσω δημοσιευμάτων περί υψηλότερης προσφοράς από αυτής της εταιρείας μας. Μήπως η ΕΠΟ, με τις «αδιάβλητες διαδικασίες» θα μπορούσε να μας πει το τελικό ποσό της προσφοράς, ή έστω ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο προσφορές;
Τέλος η εταιρεία μας, η οποία, ως γνωστόν, αποτελεί το βασικό χρηματοδότη του ελληνικού ποδοσφαίρου από το 1994 έως σήμερα και η οποία είναι κάτοχος των σημαντικότερων εγχώριων και αλλοδαπών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα, με μεγάλη πείρα σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς, διαβεβαιώνει ότι όχι μόνο δεν ψάχνει για «παράπλευρες απώλειες», ως ισχυρίζεται αβάσιμα η ΕΠΟ, υιοθετώντας άσχετη με το ρόλο της επιχειρηματολογία, αλλά αντιθέτως προτίθεται να διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντά της.