Τις πρώτες αποφάσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ που ξεκινούν από το τέλος για την «πράσινη ενέργεια»(ΕΤΜΕΑΡ) κατά 79 σεντς ανά Μεγαβατώρα, ενέκρινε για τους οικιακούς καταναλωτές η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Με απόφαση που έγινε γνωστή σήμερα το τέλος ΕΤΜΕΑΡ αναπροσαρμόζεται από τα 8,74 ευρώ η μεγαβατώρα που ίσχυε μέχρι σήμερα, στα 9,53 ευρώ η μεγαβατώρα.
Σε έναν μέσο λογαριασμό των 1500 κιλοβατωρών η συνολική επιβάρυνση μεταφράζεται σε 1,1 ευρώ στο τετράμηνο (η αύξηση στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ είναι της τάξης του 10%, στο σύνολο του λογαριασμού ίναι μικρότερη από 1%).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών αποφασίστηκε:

-Για την υψηλή τάση το τέλος από 4,58 ευρώ η μεγαβατώρα που ίσχυε μέχρι σήμερα μειώνεται στα 3,55 ευρώ.

-Για την Αγροτική χρήση Μέσης Τάσης από 4,35 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται στα 5,57 ευρώ η μεγαβατώρα.
-Για τις λοιπές χρήσεις μέσης τάσης από 7,17 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται στα 7,76 ευρώ η μεγαβατώρα.
-Για την Αγροτική Χρήση Χαμηλής τάσης από τα 5,61 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται στα 6,48 ευρώ η μεγαβατώρα.
-Για την οικιακή χρήση χαμηλής τάσης όπως προαναφέρθηκε από 8,74 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται στα 9,53 ευρώ η μεγαβατώρα.
-Για τις λοιπές χρήσεις χαμηλής τάσης από 9,53 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται στα 14,91 ευρώ η μεγαβατώρα.