Αν το πρωτότυπο του αντιγράφου της 8ης Ιουλίου είναι το αντίγραφο του πρωτοτύπου της 7ης Ιουλίου που υπήρξε αντίγραφο, τότε ποια είναι η σχέση του αντιγράφου του αντιγράφου με το πρωτότυπο του πρωτοτύπου;

ΥΓ: Η λύση του ζητήματος είναι η σχέση της ανοχής μας με αυτές τις αποπροσανατολιστικές γελοιότητες.
Ο Μπένγιαμιν μιλούσε για το έργο της Τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας. Εμείς μιλάμε για σκουπίδια στη δική μας εποχή