Οι συνδικαλιστικοί «ακτιβισμοί» , εκτός από την ταλαιπωρία που προξενούν στην συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Αθήνας, αρκετές φορές δίνουν την ευκαιρία στους «περίεργους» να ερευνήσουν τα «dessous» αρκετών ομάδων εργαζομένων, πολλοί εκ των οποίων δεν κοπίασαν και ιδιαίτερα προκειμένου να «τρουπώσουν» στον χώρο από τον οποίο σιτίζονται και εξασφαλίζουν τον «επιούσιον».
Εκ του γεγονότος λοιπόν της παρακώλυσης των συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς, με την κατάληψη των αμαξοστασίων από μερίδα «επαναστατών» και «προστατών» των εργαζομένων, απευθύνω προς κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω ερωτήματα:
1.Πόσοι από τους συναδέλφους τους κατέχουν όντως τα προσόντα βάσει των οποίων κατέλαβαν αυτοί έναντι άλλων, πιθανώς πλέον αξιολόγων, τις θέσεις εργασίας; (Είναι προφανές πως η προϋπηρεσία «γκρουπιέρη» σε casino, σαφώς και δεν αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα μοριοδότησης, εκτός των σημειωμάτων από υπουργικά γραφεία).
2.Ποιά η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού;
3.Ποιές είναι οι τρέχουσες βασικές αποδοχές ενός π.χ. αποφοίτου Λυκείου, εκτός των τυχόν προσαυξήσεων λόγω νυκτερινής εργασίας ή σε αργίες.
4.Ποιό είναι το πραγματικό ωράριο εργασίας των εργαζομένων στην «ΣΤΑ.ΣΥ», ανά φορέα, τμήμα και ειδικότητα;
5.Οι εργαζόμενοι έχουν μετοχική συμμετοχή στην επιχείρηση, ούτως ώστε να επικαλούνται την κερδοφορία λόγω ένταξης στο «ενιαίο» μισθολόγιο». Αν ναι, τότε θα πρέπει να ζητούν την μείωση των αποδοχών τους σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών χρήσεως. (Οι ισολογισμοί των συστατικών φορέων της επιχείρησης, εμφάνιζαν μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης των αμοιβών προσωπικού, πλέον ασφαλιστικών εισφορών, από αυτόν της μεταβολής των εισπράξεων από κόμιστρα).
Αν κάτι από τα παραπάνω δεν είναι ακριβές, δεσμεύομαι να ζητήσω δημόσια συγνώμη από το σύνολο των απασχολουμένων στην εταιρεία.
Και κάτι που προφανώς η «επαναστατική» εκ του ασφαλούς γνώμη των κ.κ. «προέδρων» ξεχνά είναι πως συνεχές ωράριο λειτουργίας, ακόμη και όταν κλείνει το δικό τους «μαγαζί», έχουν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και τα Τελωνεία, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λ.Σ, τις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλοι «ευνοημένοι» του «συστήματος».
Τώρα τι ακριβώς εισπράττουν για αυτό, ο Νόμος «περί Τύπου» και η ανατροφή μου δεν μου επιτρέπουν να αναφέρω.