Συνεχίζεται η πτώση της παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς από το 2011. Οπως ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 2,9%, έναντι μείωσης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 3,5%, έναντι μείωσης 7,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

– Ολόκληρες οι μελέτες – εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τη βιομηχανική παραγωγή και τις εμπορευματικές συναλλαγές κατά τον μήνα Νοέμβριο 2012

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Εμπορευματικές Συναλλαγές (εκτιμήσεις)