Οι ανασκαφές άρχισαν στην αρχαία Ολυμπία όπου αναμένεται να εντοπισθεί μεγάλο τμήμα του Γυμνασίου, το οποίο βρίσκεται ακόμη θαμμένο στη γη. Συγκεκριμένα οι αρχαιολόγοι θεωρούν, ότι πρόκειται να έρθουν στο φως άλλα 50 μέτρα από το οικοδόμημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για την προπόνηση των αθλητών, που λάμβαναν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σήμερα τα κατάλοιπα του Γυμνασίου είναι εμφανή σε μήκος 78 μέτρων, που είχαν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια διευθέτησης του δρόμου που χωρίζει τον αρχαιολογικό χώρο από το μουσείο και πλέον είναι προς κατάργηση. Από την ανασκαφή αναμένεται να βρεθούν καταλύματα αθλητών στον εξωτερικό τοίχο του Γυμνασίου καθώς και τμήμα της Πομπικής Οδού καθώς οι δύο χώροι εφάπτονται. Σημειώνεται, ότι η Πομπική Οδός βάδιζε κατά μήκος του τείχους της Αλτεως και από αυτήν περνούσε η πομπή με τους ιερείς, τους Ελλανοδίκες, τους αθλητές και τους επισήμους.

Για τις ανάγκες της ανασκαφής εξάλλου πρόκειται να μετακινηθεί ανατολικότερα η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου ενώ στη συνέχεια θα χαραχθεί νέα διαδρομή επίσκεψης που θα περιλαμβάνει τα νέα ευρήματα. Το ενδιαφέρον για το κοινό όμως, επί του παρόντος είναι, ότι θα μπορεί να παρακολουθεί τους αρχαιολόγους κατά την ανασκαφή!

Να σημειωθεί, ότι κάτω από τον υπάρχοντα ακόμη δρόμο και στα όρια με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία εντοπίσθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης το μικρό αλλά σημαντικό ιερό της Δήμητρας Χαμύνης, η ιέρεια της οποίας ήταν η μόνη γυναίκα, που μπορούσε να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες από ειδική θέση μάλιστα του Σταδίου. Ως εκ τούτου πολλές ήταν αυτές που διαγκωνίζονταν για το ρόλο αυτό, ειδικά στη Ρωμαϊκή εποχή, όταν ιέρεια της Δήμητρας Χαμύνης είχε διατελέσει και η Ρήγιλλα, σύζυγος του Ηρώδη Αττικού.

Ένα νέο μάστερ-πλαν υπάρχει δηλαδή για την Ολυμπία _μετά το τεράστιο πρόγραμμα το οποίο εκτελέσθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004_ , οι αρχές του οποίου εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ετσι, όσον αφορά το ιερό της Δήμητρας Χαμύνης πρόκειται να στηριχθούν τα πρανή της ανασκαφής και να δημιουργηθεί ειδική διαδρομή, που θα επιτρέπει την επίσκεψη του ευρήματος από υψηλότερο επίπεδο. Επίσης θα μεταφερθεί ένας αγωγός που διέρχεται από το σημείο.

Δεύτερη επέμβαση αφορά στη στήριξη του αναλημματικού τοίχου στα άνδηρα των Θησαυρών στον Κρόνιο λόφο, ο οποίος λόγω της προβληματικής του σύστασης ασκεί δυνατές ωθήσεις, ήδη από την αρχαιότητα στα μνημεία. Γι΄ αυτό το λόγο πρόκειται να εκπονηθούν μελέτες για την σωστή αποστράγγιση του Κρονίου και για την ανάταξη των βάθρων των Θησαυρών.