Λαθραία υλοτομημένα ξύλα, εργαλεία καθώς και οχήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από λαθροϋλοτόμους, κατέσχεσαν και το 2012 οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο αριθμός των μηνύσεων το τελευταίο έτος ήταν ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί την πενταετία 2009 – 2012.
Ειδικότερα, οι μηνύσεις για λαθραία διακίνηση ξυλείας έφτασαν τις 3.105 το 2012 ενώ ήταν 1.272 το 2011, 902 το 2010 και μόλις 603 το 2009.
Ειδικότερα για το έτος 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ειδική Γραμματεία Δασών, κατασχέθηκαν 13.088 τόνοι λαθροϋλοτομημένης ξυλείας, 426 εργαλεία και 425 οχήματα τα οποία είχαν εμπλακεί σε μεταφορά λαθραίων ξύλων.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα είχε εκδώσει εγκύκλιο για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας με την οποία δινόταν εντολή στους εμπλεκόμενους φορείς για συγκεκριμένες δράσεις, όπως είναι η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής ατόμων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, οι τακτικοί έλεγχοι σε σημεία εισόδου – εξόδου πόλεων από ειδικές περιπόλους κλπ.
Όσοι πολίτες διαπιστώσουν περιστατικά λαθροϋλοτομίας μπορούν να τα καταγγείλουν στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθμός: 1591).