Το Δημόσιο άντλησε συνολικά 2,6 δισ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων, διάρκειας 1 και 6 μηνών, προκειμένου να μετακυλιστούν γραμμάτια που λήγουν στις 11 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τα εξάμηνα έντοκα και 975 εκατ. ευρώ από τα γραμμάτια ενός μήνα.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο στα γραμμάτια 1 μηνός διαμορφώθηκε στο 3,95% από 3,99% τον Δεκέμβριο και στα εξάμηνα στο 4,30% από 4,38% τον περασμένο μήνα.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,31 για τα γραμμάτια ενός μήνα και 1,69 για τα εξάμηνα, αντίστοιχα.