Εκτακτη γενική συνέλευση έχουν συγκαλέσει για τις 29 Ιανουαρίου τα Ελληνικά Πετρέλαια. Βασικό θέμα η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας. Ειδικότερα θα ψηφιστεί η κατάργηση της υποχρέωσης να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Πετρελαίων και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πώληση του 35,48% που κατέχει σήμερα το δημόσιο στην εισηγμένη εταιρεία.. Σχετική πρόβλεψη ενσωματώθηκε στον τελευταίο νόμο γενικότερα για τις υπό κρατικοποίηση ΔΕΚΟ.
Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2013.