Την οριστική διακοπή κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου της στο Βασιλικό Χαλκίδας, στις 8 Φεβρουαρίου, αποφάσισε η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας Σέλμαν Ελληνοελβετική Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου ΑΕ, λόγω των συνεχών και ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών αποτελεσμάτων της τα τελευταία έτη.

Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται στην εγκατάσταση του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 174 άτομα.

Οι καταγγελίες των συμβάσεων θα πραγματοποιηθούν στις 8 Φεβρουαρίου με την τήρηση εκ μέρους της εταιρείας όλων των νόμιμων προϋποθέσεων που επιβάλλει ο Ν.1387/1983 (Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις).

Μετά τις 8 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί κανονικά η βιομηχανική παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων της Σέλμαν μέσω των γραφείων και της έκθεσης της εταιρείας στην Αθήνα, του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, του υποκαταστήματος και των αποθηκών της στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιρειών του ομίλου.

Η διακοπή λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Βασιλικού Χαλκίδας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα έχει οριακά αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Σέλμαν και κατ’ επέκταση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου κατά 500.000 ευρώ στη χρήση του 2013.

Για τις επόμενες χρήσεις εκτιμάται ότι θα υπάρξει θετική επίδραση κατά 5,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του μειωμένου εργατικού κόστους.