Η δημόσια πρόταση της Εθνικής προς τους μετόχους της Eurobank-Ergasias, εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να προχωρήσει σε αλλαγές τεχνικού περιεχομένου στο συνοδευτικό έντυπο του πληροφοριακού δελτίου ώστε να απεικονιστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών.

Η προσφορά της Εθνικής διαμορφώνεται με σχέση ανταλλαγής 58 νέες μετοχές για κάθε 100 μετοχές της Eurobank. Η αξία των νέων μετοχών είναι 1 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μέτοχοι της Eurobank, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δηλώσει ότι θα προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, η Εθνική θα προβεί σε συγχώνευση με τη Eurobank.