Η υψηλή εμπειρία και η διεθνής παρουσία τους ήταν το κριτήριο επιλογής των αναδόχων της διαχείρισης του προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων, όπως εξηγεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος στη Deutsche Bank και τη Morgan Stanley.

«Η συνολική δαπάνη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών δεν υπερβαίνει τα 11.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επαναγοράς θα καταβαλόταν αποζημίωση ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων», σημειώνει σε έγγραφο με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου που απεστάλτη στη Βουλή προς απάντηση σχετικών ερωτήσεων του ανεξάρτητου βουλευτή Μίμη Ανδρουλάκη και του βουλευτή της Χ.Α. Χρ. Αλεξόπουλο.

«Εξαιτίας του επείγοντος της συναλλαγής (καταληκτική ημερομηνία είχε ορισθεί η 14η Δεκεμβρίου 2012), του μεγάλου μεγέθους της επιδιωκόμενης μείωσης του δημόσιου χρέους, που συνεπάγεται εκτεταμένο όγκο προαγορών, ύψους έως 35 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις, ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.»

» Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στη Deutsche Bank», ενημερώνει ο κ. Σταϊκούρας και επισημαίνει ότι «η επιλογή των ανωτέρω τραπεζών έγινε λόγω της υψηλής εμπειρίας, της διεθνούς ευρείας παρουσίας τους και, επιπρόσθετα, ότι έχουν επιτελέσει τους υψηλότερους όγκους συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά για το 2012 επί των ελληνικών κρατικών ομολόγων μεταξύ των ξένων βασικών διαπραγματευτών».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρεται και στην επιλογή του νομικού γραφείου «Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLP» και, όπως εξηγεί, ελήφθησαν υπόψη το κατεπείγον του θέματος, το γεγονός ότι οι τίτλοι που επρόκειτο να επαναγορασθούν, είναι αγγλικού δικαίου.

Επίσης, ελήφθη υπόψη ότι το εν λόγω διεθνές δικηγορικό γραφείο είναι εξειδικευμένο στα χρηματοοικονομικά και στα θέματα αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους, αλλά και η άριστη συνεργασία και οι υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες προς τον ΟΔΔΗΧ και το ελληνικό Δημόσιο που παρείχαν στα πλαίσια της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

«Το κόστος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών υπολογίζεται με τον χρόνο απασχόλησης και τον βαθμό του νομικού συμβούλου που θα απασχολείται» αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας και, όπως επίσης ενημερώνει, «το μηνιαίο κόστος, με την προϋπόθεση της έγκαιρης καταβολής των σχετικών ποσών, δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, για αμοιβές και τις 200.000 ευρώ για τα βοηθητικά έξοδα».