Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο για το μέλλον της, αλλά και σε μια συγκυρία που δοκιμάζονται τα μοντέλα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η κατάσταση αυτή είναι πηγή προκλήσεων, αλλά και πλούσια σε προοπτικές για την επόμενη ημέρα. Οι κοινωνίες, οι επιχειρηματίες και το εργατικό μας δυναμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα νέα μοντέλα ανάπτυξης που αναδύονται.
Για να διαδραματίσει έναν ρόλο στη διεθνή σκηνή και για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, η Ευρώπη έχει ανάγκη από νέες μεθόδους ανάδειξης των ικανοτήτων και των ταλέντων. Από την αρχή της κρίσης το 2008 έχουν χαθεί τουλάχιστον τρία εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ τα επίπεδα παραγωγής έχουν μειωθεί κατά 10% σε σχέση με τα προ της κρίσης μεγέθη.
Η μελλοντική επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει επομένως να στηριχτεί σε ένα μοντέλο ισχυρής, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ανάπτυξης στο οποίο θα έχει θέση-«κλειδί» η βιομηχανία ως βασική πηγή απασχόλησης, ανθρώπινου δυναμικού, επενδύσεων και καινοτομίας. Η Ευρώπη έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ μια σύγχρονη και ισχυρή βιομηχανία. Για να γίνουν ανταγωνιστικές οι βιομηχανίες μας θα πρέπει να επεκταθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς. Εναπόκειται στους φοιτητές, τους ερευνητές, τους εργαζομένους και τους επιχειρηματίες μας να καινοτομήσουν και να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει όμως και οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και βελτιώνοντας το κλίμα. Τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να υιοθετήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα απορροφά τις ανισορροπίες και θα ενισχύει το πλέγμα του βιομηχανικού κλάδου.
Οι βασικοί πυλώνες της βιομηχανικής πολιτικής έχουν παρουσιαστεί από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα υπηρετεί την ανάπτυξη και την αναθέρμανση της οικονομίας». «Οπως έχει επισημάνει και ο ευρωπαίος αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιομηχανία Αντόνιο Ταγιάνι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στην απόκτηση δεξιοτήτων, να δώσουμε ώθηση στην κινητικότητα των εργαζομένων αλλά και των κεφαλαίων (δημοσίων και ιδιωτικών) και να βελτιώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. Οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα για τους κλάδους αυτοκινητοβιομηχανίας και χαλυβουργίας αποτελούν θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η σημασία της ενέργειας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού κλάδου. Η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας μέσω και της ενθάρρυνσης των ανανεώσιμων πηγών που μπορούν να αποδειχτούν επωφελείς τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ