Γενικώς, είναι κοινωνικά και ηθικά αποδεκτή και απαιτητή η παροχή των στοιχειωδών διευκολύνσεων που αφορούν στα ελάχιστα όρια επιβίωσης με αξιοπρέπεια και ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των μελών της κοινωνίας, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα, το θρήσκευμα ,την μόνιμη ή πρόσκαιρη, νόμιμη, ημιπαράνομη ή λάθρα διαμονή στην επικράτεια. Δικαιώματα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης και προαγωγής της Υγείας, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δομές και την δυνατότητα δίκαιης μεταχείρισης στην απονομή Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτα για την συντριπτική πλειονότητα των νοημόνων ατόμων, όχι κατ’ανάγκην πολιτών.

Η θεσμοθέτηση, μεταξύ των άλλων ημι-μέτρων που συμβάλλουν κατά το δυνατόν στην άμβλυνση της πραγματικής ένδειας, παροχής επιδομάτων στήριξης προστατευομένων μελών της οικογένειας, εν προκειμένω ανηλίκων ή εκπαιδευόμενων τέκνων είναι, κατ’αρχήν, θετική.

Η προ ημερών έκδοση των στατιστικών στοιχείων της εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, από το Υπ.Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ) που αφορούν στα εισοδήματα του 2010, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά ως προς τα δηλωθέντα. Ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων, έχει ουσιαστικά «τετραγωνίσει τον κύκλο», επιβιώνοντας με εισοδήματα που, συνυπολογιζομένων των ελάχιστων αναγκών, δεν αρκεί ούτε για το κόστος σύνταξης της ίδιας της Δήλωσης προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Ανάλογα, ένας σεβαστός αριθμός φορολογουμένων με αφορολόγητο εισόδημα, σύμφωνα με τις κλίμακες, έχει χρεωθεί με φόρους, ενδεχομένως λόγω κατοχής περιουσιακών στοιχείων που τεκμαίρουν δυνατότητα πληρωμής (ακίνητα, μεταφορικά μέσα κ.τ.λ).

Σε γενικές γραμμές, οι φορολογούμενοι οικογενειάρχες με παιδιά, ανήκουν στις κατηγορίες που δεν είναι σε θέση να φοροδιαφύγουν, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους διαβιώνει μέσω εξηρτημένης απασχόλησης. Ένα μεγάλο όμως τμήμα των πολυτέκνων, όσων δηλαδή δηλώνουν την επιμέλεια 3 και περισσοτέρων τέκνων, επιμένει να επιζεί με «ψίχουλα». Συνεπώς, καθημερινώς τελούνται χιλιάδες «εν Κανά θαύματα» ανά την Επικράτεια της «φαιδράς πορτοκαλέας», εν αγνοία των κατά τόπους Μητροπολιτών.

Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς το «μιράκολο» της συντήρησης 6 και περισσοτέρων παιδιών με λιγότερο από 1000 Ευρώ ετησίως(!!!) που δηλώνουν ως –μέσο- εισόδημα μερικές εκατοντάδες «εισοδηματίες» πανελλαδικά; Ή σε τι ακριβώς να πιστέψει κανείς όταν το –μέσο- δηλούμενο εισόδημα των κλινικώς δραστηρίων εμπορο/βιομηχάνων υπολείπεται του αντίστοιχου των «απροσέκτων» μισθωτών;

Σε μία χώρα όπου οι συνταξιούχοι, προφανώς λόγω ελεύθερου χρόνου, συντηρούν ανήλικα τέκνα, μόνον υπερ-ρεαλιστική φαντασία θα μπορούσε να συλλάβει το «μέγεθος της διανοίας» μας.

Οι διαπιστώσεις εδράζονται στην παρατήρηση των στατιστικών στοιχείων του Υπ.Οικ. για τα εισοδήματα ανά πηγή και μέγεθος οικογένειας για τά έτη 2005 και 2010 (οικονομικά έτη 2006 & 11 αντίστοιχα). Τα δεδομένα του οικείου Πίνακα «5» εμφανίζουν την συμπαθή ομάδα των «εισοδηματιών» να έχει υπερ-διπλασιάσει την γονιμότητά της σε διάστημα μιας 5ετίας, μολονότι τα δηλούμενα –μέσα- εισοδήματά της να έχουν αρνητικό πρόσημο. Η «ευημερούσα» τάξη των συνταξιούχων έχει να επιδείξει ένα επίσης θετικό –μικρότερο- ρυθμό μεταβολής, με την επίδραση του αυξημένου εισοδήματός της.

Είναι προς απόδειξη το γεγονός της πραγματικής αύξησης του μεγέθους των οικογενειών με προστατευόμενα μέλη, με την απογραφή τους μέσω ΑΜΚΑ & ΑΦΜ και δημιουργίας σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, προσβάσιμου στις υπηρεσίες διανομής των επιδομάτων. Εξάλλου, εκτός των επιδομάτων τέκνων υπάρχει πλήθος άλλων βοηθημάτων που εισπράττονται, όχι κατ’ανάγκην από τις κρατικές υπηρεσίες, για τα οποία δεν διαθέτουμε –προς το παρόν- στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων, η σχέση των εντός του προσεχούς 12μήνου αποδοτέων οικογενειακών επιδομάτων με το εισόδημα του 2012 θα είναι, σε χιλιάδες περιπτώσεις πολλαπλάσιο, όχι μόνο του μέσου εισοδήματος αλλά και του ενδεχομένως καταλογισθέντος φόρου ανά δήλωση. Το αν κάτι τέτοιο ικανοποιεί τους αρμοδίους Υπουργούς, Γ.Γ. Υπ.Οικ. και στελέχη των Δ.Ο.Υ. είναι προς απόδειξη.

Σ.σ:Τα στοιχεία είναι πραγματικά, για την αλήθεια των οποίων παρατίθεται και σχετικός επεξεργασμένος πίνακας.

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΩΝΣΥΝΟΛΟΕΜΠΟΡΟΒ/ΝΩΝΣΥΝΟΛΟΓΕΩΡΓ/ΦΩΝΣΥΝΟΛΟΜΙΣΘΩΤΩΝΣΥΝΟΛΟΕΛ.ΕΠ/ΤΙΩΝΣΥΝΟΛΟΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ:ΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.ΕισόδημαΔηλώσειςΜ.Εισόδημα
1 τέκνο592.83625.00630.2737947124.9442404548.70415722283.97225.39053.46842.17151.47527.816
2 τέκνα606.26527.91424.7239202147.9812602353.46116081301.07828.61359.17047.76719.85231.099
3 τέκνα131.27126.9327.197776834.1112722216.923439158.08728.27111.29849.2273.65529.584
4 τέκνα24.97324.8932.14735425.606237393.803158310.82928.0861.97046.26961827.183
5 τέκνα4.00221.9667081678653244406063891.63327.94829949.62510324.592
6 τέκνα και άνω1.79123.5184499511752664621318477431.99014157.9933931.333
Σύνολο Φορ/νων με τέκνα1.361.13826.47465.4978.141313.47025.321123.71013.791656.37327.182126.34645.52275.74228.754
% συνόλου φορολογουμένων23,96%9,71%45,10%32,22%33,99%38,44%4,54%
Σύνολο Πολυτέκνων162.03726.45810.5016.20240.54527.10821.5453.74171.32328.27613.70848.9014.41529.147
% συν.φορ/νων με τέκνα11,90%16,03%12,93%17,42%10,87%10,85%5,83%
ΜΕΡΙΔΙΟ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑΕΙΣ/ΤΙΕΣΕΜΠ/ΝΟΙΓΕΩΡΓ/ΦΟΙΜΙΣΘΩΤΟΙΕΛ.ΕΠ/ΤΙΕΣΣΥΝΤ/ΧΟΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΗΓΗ
1 τέκνο5,11%21,08%8,22%47,90%9,02%8,68%
2 τέκνα4,08%24,41%8,82%49,66%9,76%3,27%
3 τέκνα5,48%25,99%12,89%44,25%8,61%2,78%
4 τέκνα8,60%22,45%15,23%43,36%7,89%2,47%
5 τέκνα17,69%16,32%15,14%40,80%7,47%2,57%
6 τέκνα και άνω25,07%9,77%11,89%43,22%7,87%2,18%
% συν.φορ/νων με τέκνα9,71%45,10%32,22%33,99%38,44%4,54%
Πολύτεκνοι % φορ/νων με τέκνα16,03%12,93%17,42%10,87%10,85%5,83%
Πολύτεκνοι % συν.πολυτέκνων6,48%25,02%13,30%44,02%8,46%2,72%
Απόκλιση vs μέσου εισοδήματοςΕΙΣ/ΤΙΕΣΕΜΠ/ΝΟΙΓΕΩΡΓ/ΦΟΙΜΙΣΘΩΤΟΙΕΛ.ΕΠ/ΤΙΕΣΣΥΝΤ/ΧΟΙ
1 τέκνο-68,22%-3,84%-37,13%1,54%68,64%11,24%
2 τέκνα-67,03%-6,77%-42,39%2,50%71,12%11,41%
3 τέκνα-71,16%1,08%-83,70%4,97%82,78%9,85%
4 τέκνα-85,77%-4,64%-93,64%12,83%85,87%9,20%
5 τέκνα-92,36%11,26%-98,23%27,23%125,92%11,95%
6 τέκνα και άνω-95,96%13,30%-99,22%36,02%146,59%33,23%
Vs εισοδήματος πολυτέκνων-76,56%2,46%-85,86%6,87%84,83%10,16%
Πηγή: Γ.Γ.Π.Σ. Στατιστικά Φορολογίας Εισοδήματος Οικ.Έτους 2011 (επεξεργασία από τον συντάκτη)