Με προσφυγή προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που κατατέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι Euronews ζητάει από το συμβούλιο να διατάξει την ΕΡΤ να άρει την διακοπή της μετάδοσης του καναλιού από τις συχνότητές της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου η ΕΡΤ διέκοψε την επίγεια ψηφιακή μετάδοση του προγράμματος του Euronews. Οπως τονιζόταν σε σχετική ανακοίνωση η διακοπή ήταν «προσωρινή» και οφείλεται «στην έλλειψη εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιριών για τη συνεργασία τους στο εγχείρημα μετάδοσης του προγράμματος του Euronews στην ελληνική γλώσσα δίχως βλαπτικές συνέπειες για την ΕΡΤ, το ελληνικό δημόσιο και την ελληνική νομοθεσία, που ρυθμίζει τους κανόνες της εγχώριας τηλεοπτικής αγοράς».
Το Εuronews σημειώνει ότι «η μονομερής αυτή διακοπή είναι αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική» και ζητεί την άρση της.
Επισημαίνεται ότι ιδρυτικά μέλη του Euronews είναι 21 δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤ.
Τον Μάρτιο του 2012, το Euronews σε συμφωνία με την ΕΡΤ και το Ραδιοφωνικό Iδρυμα Κύπρου αποφάσισε να μεταδώσει το πρόγραμμά του και στα ελληνικά. Για τον σκοπό αυτό, τον Μάιο του ίδιου έτους υπεγράφη ειδική συμφωνία του Euronews την Επιτροπή της ΕΕ, η οποία και ανέλαβε την χρηματοδότηση του εγχειρήματος.
Ως απώτατο χρονικό όριο για την έναρξη της μετάδοσης του ελληνόγλωσσου προγράμματος ορίσθηκε το τέλος της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ, ήτοι η 31η Δεκεμβρίου 2012. Στις 8 Ιουνίου του 2012, το Δ.Σ. της ΕΡΤ ενέκρινε εισήγηση «για την ένταξη της ελληνικής ως 12ης γλώσσας στο πρόγραμμα» του Euronews. Επίσης αποφάσισε «την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών και ενεργειών από τις υπηρεσίες της […] για την υλοποίηση του εγχειρήματος». Κατόπιν τούτου το κανάλι συνέστησε ελληνική μονοπρόσωπη ΕΠΕ, μίσθωσε ακίνητο και προσέλαβε το αναγκαίο προσωπικό.
Στην προσφυγή σημειώνεται ότι αιφνιδίως τον παρελθόντα Οκτώβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ απέστειλε επιστολή στο Euronews, στην οποία δήλωνε ότι, για να επιτραπεί στο ειδησεογραφικό κανάλι να εκπέμπει και στα ελληνικά, θα έπρεπε να εφοδιασθεί προηγουμένως με σχετική άδεια από το ΕΣΡ.
Στη συνέχεια η Ολομέλεια του ΕΣΡ απεφάνθη ομοφώνως ότι, για την αναμετάδοση του προγράμματος της EURONEWS στα ελληνικά δεν χρειάζεται σχετική άδεια, καθ’ όσον πρόκειται για διεθνές ξενόγλωσσο πρόγραμμα.
Ομως, η διοίκηση της ΕΡΤ, όχι μόνο δεν συμφώνησε στη μετάδοση του ελληνόφωνου προγράμματος, αλλά προέβη και στη διακοπή της μετάδοσης του γαλλόφωνου και του αγγλόφωνου προγράμματος του Euronews. Εκπρόσωποι του καναλιού αναφέρουν ότι: «Η διακοπή της μετάδοσης του ξενόγλωσσου προγράμματος της Euronews από την ΕΡΤ συνιστά ευθεία παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων της τελευταίας, αφού η ΕΡΤ είχε εγγράφως δεσμευθεί να παραχωρήσει στην προσφεύγουσα, πέραν των ήδη χρησιμοποιούμενων ψηφιακών συχνοτήτων για την μετάδοση του γαλλόφωνου και του αγγλόφωνου προγράμματος της, επιπλέον συχνότητας για τη μετάδοση και του ελληνόφωνου προγράμματος της».
Για τους λόγους αυτούς ζητούν από το ΕΣΡ «να διατάξει άμεσα την ΕΡΤ να άρει την επιβληθείσα διακοπή της αναμετάδοσης μέσω των επίγειων συχνοτήτων της του γαλλόφωνου και αγγλόφωνου προγράμματος της» και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να επιβάλει στην ΕΡΤ τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.