Εβδομάδα αλλαγών στους δήμους της χώρας, καθώς οι δήμαρχοι μπορούν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των αντιδημάρχων και στην εκλογή νέων συλλογικών οργάνων, στα δημοτικά συμβούλια και δημοτικές επιτροπές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που είχε εκδοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως αναφέρεται και στον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) η θητεία των συγκεκριμένων οργάνων, όπως το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει στις 31/12/2012 και μέχρι τις 6 του Ιανουαρίου θα πρέπει να εκλεγούν τα νέα όργανα, η θητεία των οποίων λήγει τον Αύγουστο του 2014.

Ήδη, σε πολλούς δήμους έχουν ξεκινήσει οι αλλαγές των αντιδημάρχων, με αποφάσεις των δημάρχων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένα προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών».

Σημειώνεται δε ότι «η θητεία κάθε αντιδημάρχου αναφέρεται στην απόφαση του ορισμού. Κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και η δεύτερη θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου 2014.

Όμως, επισημαίνεται, ότι «ο δήμαρχος μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαταστήσει τον αντιδήμαρχο και πριν τη λήξη της θητείας του, αν ο ορισθείς αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του».