«Σέρπικο», από το όνομα του πρωταγωνιστή της γνωστής αστυνομικής ταινίας, «θανάσιμο όπλο», «μεγάλο αδελφό» ή «μπαζούκα» αποκαλούν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης το νέο πρόγραμμα πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη και στοχεύει στον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

Το πρόγραμμα θα έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ιταλών και θα παρακολουθεί κάθε κίνηση που ξεπερνά το ποσό των 1.000 ευρώ. Κάθε δευτερόλεπτο είναι σε θέση να επεξεργάζεται 24.200 διαφορετικές πληροφορίες από όλες τις περιοχές της χώρας.

Οι έρευνες βασίζονται στον Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε Ιταλού φορολογούμενου, με έμφαση στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το βιοτικό επίπεδο δεν συμπίπτει με το συνολικό ποσό που δηλώνεται ως φορολογητέο.

Για τον καθορισμό του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών θα συνυπολογίζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους: από το πόσα δαπανούν π.χ. για το γυμναστήριο μέχρι τα στεγαστικά τους δάνεια ή τα έξοδά για διακοπές εντός και εκτός εθνικών συνόρων.

Η φοροδιαφυγή στην Ιταλία εκτιμάται ότι αγγίζει τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Στο εξής όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών ότι τους βαρύνουν υποψίες για φοροδιαφυγή θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Μέχρι σήμερα ο εντοπισμός ενοχοποιητικών στοιχείων ήταν αρμοδιότητα της οικονομικής αστυνομίας και των εφοριακών.