Σημαντική επιτυχία θεωρείται, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας , η επίτευξη του «στόχου» μείωσης της –δημόσιας- δαπάνης για Φάρμακα για το 2012. Με βάση τις ενδείξεις, το σύνολο των δομών Υγείας «προσγείωσε» τα σχετικά έξοδα στο ύψος των 2,9 δις που τέθηκε από το «μνημόνιο».

Απομένει πάντως να διευκρινισθεί η σύσταση του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Αν δηλαδή, αφορά παραδόσεις/τιμολογήσεις ή εξοφλήσεις χρεών. Από την άλλη, χρήσιμο είναι να δημοσιοποιηθεί η ανά δομή διακύμανση των στόχων , ανά κατηγορία (δραστική, σκευάσματα, όγκος, μέση τιμή και αξία) και η συνάρτησή τους με την «παραγωγή» υπηρεσιών (εξωτερικοί/εσωτερικοί ασθενείς, ημέρες νοσηλείας, αναλογία ανά νοσηλευόμενο/ασφαλισμένο, άπορο, οικονομικό μετανάστη, πολιτικό πρόσφυγα κ.λ.π).

Το γεγονός από μόνο του, οπωσδήποτε εντάσσεται στα θετικά επιτεύγματα του Υπ. Υγείας , διαχρονικά από το 2010 και μετά, υπό την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Δεν παύει όμως να συνιστά ένα διαρκές «στοίχημα» το οποίο πρέπει συνεχώς να «παίζεται», εντός ή εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων.

Η δέσμευση της Πολιτείας για την ελάφρυνση των δαπανών και στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, για κάθε πολίτη, κάτοικο ή περιηγούμενο την επικράτεια, είναι sine qua non. Αρκεί να μην εξαντλείται σε μειώσεις μισθών εξειδικευμένου και ποιοτικά αξιόλογου προσωπικού και την «ισοπέδωση» του τελευταίου, με την επίκληση της «ισότητας». Όπως και να το κάνουμε, άλλο ο π.χ. Καρδιοχειρούργος στον «Ευαγγελισμό» και άλλο ο Παθολόγος στο μικρότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Δεν είναι της παρούσας να αναφέρουμε το μέσο ύψος αμοιβών των προαναφερομένων και την αναλογία τους με τον αριθμό συνεδριών/ιατρικών πράξεων ή κλινικών πεπραγμένων. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι σε γνώση ενός περιορισμένου κύκλου, δεν είναι προς την κατεύθυνση της απαιτούμενης διαφάνειας.

Υπάρχουν ακόμη πολλές δαπάνες που πρέπει να περιορισθούν, με κριτήρια που η ίδια η αγορά θέτει (εάν επιθυμούμε την ορθή λειτουργία της). Ιδιαίτερα σε «εργολαβικές» αναθέσεις (καθαριότητας, σίτισης, φύλαξης/ασφαλείας, συντηρήσεων κ.τ.λ), αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις ενέργειες των αρμοδίων.