Ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού όλες οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνταν, προκειμένου από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους να καταβάλλονται εγκαίρως οι αμοιβές των αρχαιοφυλάκων για τις Κυριακές, τις αργίες και για την απασχόλησή τους πέραν του πενθημέρου.

Η εντολή δόθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα και θεωρείται, ότι κατόπιν αυτού δεν συντρέχει λόγος για την απεργίας από τον σύλλογο των φυλάκων που έχει ανακοινωθεί για το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιανουαρίου. Από πλευράς της Π. Ε. Υ. Φ. Α. πάντως δεν υπάρχει ακόμη αντίδραση.