• Αναζήτηση
 • Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

  Ένα νέο πρόγραμμα ξεκίνησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εργοερευνητική στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας και με στόχο την Προαγωγή της Υγείας.

  Ένα νέο πρόγραμμα ξεκίνησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εργοερευνητική στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας και με στόχο την Προαγωγή της Υγείας.

  «Αξιοποιώντας το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνης διάρκειας, με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι και διοικητικοί, δίνεται η δυνατότητα σε άνεργους νέους επιστήμονες να επανέλθουν στην ενεργό δράση και να αποδείξουν την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, ότι μπορούν ουσιαστικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας» αναφέρει ο κ. Αλέξανδρος Σαμόλης, Ιατρός και συντονιστής της δράσης προσθέτοντας ότι η Προαγωγή της Υγείας είναι βασικός πυλώνας της Δημόσιας Υγείας.

  Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την 1η Ιουλίου και χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος περιελάμβανε την καταγραφή με προσωπικές επαφές του κοινωνικού και ιατρικού ιστορικού 1524 ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά αμάδες από εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό της Εργοερευνητικής και επιστημονικού προσωπικού του ΚΑΠΗ και ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου. Τα άτομα, τα οποία προσήλθαν απάντησαν και σε ερωτηματολόγιο για το βαθμό προσβασιμότητας και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των δημοσίων οργανισμών.

  Ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται σε εξέλιξη με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρηση ύψους, βάρους, τεστ για την ακράτεια και ταυτοποίηση ομάδας αίματος, οξυμετρία, σπυρομέτρηση και εντοπισμός έκπτωσης νοητικής λειτουργίας με ειδικό βαθμονομημένο τεστ.

  Την προηγούμενη εβδομάδα εξετάστηκαν 890 άτομα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 16 Νοεμβρίου.
  Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ευρημάτων από τις εξετάσεις για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς για Πανεπιστημιακές Ιατρικές Αρχές και Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Υγειονομικές Αρχές με τα προσωπικά δεδομένα να μένουν απόρρητα. Παράλληλα θα γίνει και διαβάθμιση του πληθυσμού σε ομάδες υψηλού κινδύνου ώστε από τις δομές του Δήμου πλέον να υπάρχει συνεχής και εξειδικευμένη ενημέρωση.

  «Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο δήμος θα έχει μια αξιόπιστη καταγραφή των ομάδων που είναι οι πλέον ευάλωτες υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να καθορίζει με ευκολία τις προτεραιότητες, τους σχεδιασμούς του και να έχει την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και βοήθειας προς τα άτομα αυτά, γνωρίζοντας τις ανάγκες, επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο υγείας και ευημερίας του δημότη» αναφέρει ο κ. Γιώργος Κούλουρης, πρόεδρος της Εργοερευνητικής.

  Κάθε δημότης μπορεί να προσέλθει στα ΚΑΠΗ, όπου θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις από τις 9.15 έως τις 13.15, ακόμα και εάν δεν έχει δηλώσει συμμετοχή για να εξεταστεί.

  Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων

  13/11 Δ ΚΑΠΗ της δημοτικής κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
  14/11 Κεντρικό ΚΑΠΗ της δημοτικής κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
  16/11 ΚΑΠΗ του Αγίου Τρύφωνα της δημοτικής κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

  Αφιερώματα