ΑΕΚ: Μήνυση κατά Αδαμίδη, Νοτιά, Παππά και άλλων 7, κατέθεσε ο Κιντής

Με βασικό ερώτημα το «που πήγαν 5 εκατ. ευρώ;» ο άλλοτε πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Κιντής προχώρησε σε μήνυση κατά 10 (πρώην και νυν) στελεχών της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για απιστία (σε βαθμό κακουργήματος) και τέλεση αρκετών ακόμα αξιόποινων πράξεων!

Με βασικό ερώτημα το «που πήγαν 5 εκατ. ευρώ;» ο άλλοτε πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Κιντής προχώρησε σε μήνυση κατά 10 (πρώην και νυν) στελεχών της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για απιστία (σε βαθμό κακουργήματος) και τέλεση αρκετών ακόμα αξιόποινων πράξεων!


Συγκεκριμένα, ο μικρομέτοχος της εταιρείας Empire με ποσοστό 0,31%, διαπίστωσε μετά από προσωπική έρευνά του ότι υπάρχει «τρύπα» 5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία που έχει την εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων της ΠΑΕ ΑΕΚ, EMPIRE 1924.
Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, αντάλλαξε e-mails με τους κκ. Σταύρο Αδαμίδη, Πέτρο Παππά, λογιστές και ελεγκτές, από τους οποίους δεν έλαβε πειστικές και ξεκάθαρες απαντήσεις στο ερώτημα «που πήγαν αυτά τα 5 εκατομμύρια;», με αποτέλεσμα να προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης το μεσημέρι της Δευτέρας (22/10) στην Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο βασικός λόγος της μήνυσης, είναι μια λογιστική εγγραφή ύψους 5 εκατ. ευρώ (συγκεκριμένα 4.994.106,81 ευρώ) που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 30/6/2011 της ΠΑΕ ΑΕΚ, με τον κ. Κιντή να δηλώνει ότι παρίσταται «ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική αποζημίωση λόγω περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης, την οποία υπέστην από τα πιο πάνω αδικήματα και για το ποσό των 44 ευρώ, με επιφύλαξη αξίωσης του υπολοίπου στα αρμόδια αστικά δικαστήρια».

Μάλιστα, σε ένα απόσπασμα της μήνυσης σημειώνεται ότι «η Empire, όχι μόνο δεν πέτυχε το σκοπό της, αλλά αντίθετα μέχρι τις 31/12/2010 είχε σωρεύσει ζημίες ύψους περί τα 3,5 εκατ. ευρώ, λαμβανομένων υπόψη και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της, (προσκομιζόμενος, σχετ. 13), ενώ σύμφωνα με την από 17/1/2011 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΑΕΚ (προσκομιζόμενη, σχετ. 14) η τελευταία είχε καταβάλει ως τις 30/6/2010 στην Empire ταμειακές διευκολύνσεις ύψους άνω των 1,2 εκατ ευρώ».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι «επιπρόσθετα από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη χρήση λήξης 30/06/2010 η ΑΕΚ ΠΑΕ κατέβαλε πρόσθετες ταμειακές διευκολύνσεις στην εταιρεία «Empire 1924 Α.Ε.» περίπου 200.000 ευρώ. Για τις ανωτέρω χρηματικές διευκολύνσεις δεν μας έχουν παραδοθεί σχετικά πρακτικά εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν 2190/20. Συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από την «Empire 1924 Α.Ε.» αναφέρεται σε ταμειακές διευκολύνσεις και όχι σε απαιτήσεις από έσοδα της ΑΕΚ ΠΑΕ βάσει των συναφθέντων συμφωνητικών».

Από την παρατήρηση αυτή γεννήθηκαν 5 ερωτήματα τα οποία και απηύθυνε με e-mail προς τον τέως πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Αδαμίδη:

1. Σε τι αφορούσαν οι κατά τα ανωτέρω απαίτηση και υποχρέωση;

2. Ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος αυτός, που ήταν και προμηθευτής αλλά και πελάτης, και μάλιστα αυτού του ύψους ;

3. Ποιοi λόγοι επέβαλαν τη διενέργεια του ανωτέρω συμψηφισμού, παρά το άρθρο 42β παρ. 7 του κωδ. Ν. 2190/1920, κατά το οποίο «απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς».

4. Συνδέεται το ζήτημα αυτό με τη μη δημοσίευση του ισολογισμού της Empire 1924, κι αν ναι, πως;

5. Προέβη ποτέ ή ΠΑΕ ΑΕΚ ή η Empire 1924 σε ευρείας κλίμακας καταστροφή αποθεμάτων; Τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες (πρακτικό Δ.Σ., γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, παρουσία ορκωτού ελεγκτή;). Αν όχι, γιατί; Συνδέεται κατά κάποιο τρόπο η καταστροφή αποθεμάτων, εφόσον βεβαίως συνέβη, με την ανωτέρω παρατήρηση ,του ορκωτού;

Τα 5 σημεία της έρευνας

Στις σελίδες 12 και 13 της μήνυσης ο κ. Κιντής συνοψίζει όσα προέκυψαν από την έρευνα που έκανε με βάση όπως αναφέρει πραγματικά περιστατικά και γεγονότα:

1. Η Empire εμφανίζει ως σήμερα συνολικές ζημίες άνω των €3,5 εκ. Αυτό είναι δυσεξήγητο, δεδομένου ότι διαχειριζόταν τα ιδιαιτέρως προσοδοφόρα εμπορικά δικαιώματα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Όπως έχει αναρωτηθεί ο ίδιος ο 6ος των μηνυομένων σε συνέντευξή του (προσκομιζόμενη σχετ. 29): «Είναι δυνατόν η Empire να είναι μέσα; Μα τα AEK Shop και το καφέ franchising να δίναμε μόνο, θα είχε κέρδη».

2. Υπάρχει προφανής απροθυμία των διοικούντων την Empire να παράσχουν οικονομική πληροφόρηση στους μετόχους της, δεδομένου μάλιστα και του ότι, κατά παράβαση του άρθρου 25 του ν. 2190/1920, η εταιρεία δεν είχε συγκαλέσει ως όφειλε τακτική Γενική Συνέλευση ως τις 30/6/2012, ούτε βεβαίως έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για το έτος 2011.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Empire επιδεικνύουν παντελή αδιαφορία για την πορεία των εργασιών της εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση και την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της.

4. Η κατά τον τρόπο αυτό διοίκηση της Empire αποβαίνει εις βλάβη όχι μόνο της ίδιας της εταιρείας, αλλά και της ΠΑΕ ΑΕΚ, την περιουσία της οποίας διαχειρίζεται. Η διαχείριση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην έχει εισρεύσει ως σήμερα ούτε ένα ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ από την εκμετάλλευση των εμπορικών της δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα να έχει υποχρεωθεί η τελευταία να εκταμιεύσει ποσό άνω του €1,2 εκ. ευρώ προς την Empire.

5. Σοβαρά ερωτηματικά γεννά η ισόποση απαίτηση και υποχρέωση προς τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο ύψους €4.994.106,81 που εμφανίζεται στον από 30/6/2011 ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις προς τους διοικούντες τόσο την ΠΑΕ ΑΕΚ, όσο και την Empire, δεν κατέστη δυνατόν να διαλευκανθεί η ανωτέρω εγγραφή. Αντίθετα, προέκυψε ότι η ανωτέρω εγγραφή «ούτε καν είχε γίνει» κι ότι «καρτέλα [της Empire στο λογιστήριο της ΠΑΕ ΑΕΚ] δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Ουδόλως πειστικοί είναι εξάλλου οι ισχυρισμοί ότι οι εγγραφές αυτές προέκυψαν λόγω της χορηγικής σχέσης με την Puma Hellas. Εύλογα προκύπτει συνεπώς το ερώτημα τι υποκρύπτει η ανωτέρω εγγραφή και εάν αφορά την Empire.

Με τη μήνυση αυτή ο κ. Κιντής στρέφεται κατά των:

1. Σταύρου Αδαμίδη. Διατελεί από 15/1/2011 πρόεδρος και διευθύνων του ΔΣ της Empire. Διετέλεσε από 15/3/2010 ως 3/2΄/2012, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ,

2. Νίκου Νοτιά. Διατελεί από 1/12/2008 μέλος του ΔΣ της Empire, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ από 31/8/2004 και αντιπρόεδρος αυτής από 11/9/2006. Ταυτόχρονα αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ με ποσοστό περί το 35% των μετοχών αυτής καθώς και το μεγαλύτερο μέτοχο της Empire με ποσοστό 31,35% των μετοχών αυτής,
3. Χάρη Κοσμάτου. Διατελεί από 25/2/2011 μέλος του ΔΣ της Empire, ενώ διετέλεσε επίσης από 15/3/2010 ως 3/2/2012 αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ,
4. Κωνσταντίνου Καπετανάκη. Διατελεί από 25/2/2011 μέλος του ΔΣ της Empire, ενώ διετέλεσε επίσης από 15/3/2010 ως 3/2/2012 μέλος του ΔΣτης ΠΑΕ ΑΕΚ. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ μεταξύ 3/12/2010 και 23/12/2010,
5. Δημήτρη Καψή. Διατελεί από 25/2/2011 μέλος του ΔΣ της Empire, ενώ διετέλεσε επίσης από 15/3/2010 ως 3/2/2012 μέλος του ΔΣτης ΠΑΕ ΑΕΚ. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ μεταξύ 3/12/2010 και 23/12/2010,
6. Πέτρου Παππά. Διατελεί από 4/2/2006 μέλος του ΔΣ της Εmpire. Διετέλεσε επίσης από 31/8/2004 ως 18/1/2010 μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ. Στις 23/5/2011, οπότε και μεταβίβασε ο ποσοστό του, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ με ποσοστό 36,02% των μετοχών αυτής ενώ παραμένει μέτοχος της Empire με ποσοστό 6,27%,
7. Χαράλαμπου Γεωργούλη. Διατελεί από 19/1/2009 μέλος του ΔΣ της Empire. Άσκησε επίσης καθήκοντα γενικού διευθυντή της Empire Α.Ε. μέχρι τον Απρίλιο του 2011,
8. Βασίλη Πουλάκου. Διατελεί από 25/2/2011 μέλος του ΔΣ της Empire. Κατά το διάστημα της θητείας του υπέγραψε, ως οικονομικός διευθυντής της Empire, τον από 31/12/2010 ισολογισμό της Empire. Ταυτόχρονα, και μέχρι το Φεβρουάριο του 2012, διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ,
9.Νίκου Θανόπουλου. Διετέλεσε από 9/4/2009 μέχρι και 15/1/2011 πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Empire,
10.Μιχάλη Δημαράκη. Διετέλεσε από 9/4/2009 μέχρι και 15/1/2011 μέλος Δ.Σ. και οικονομικός διευθυντής της Empire.

Ως μάρτυρες ο κ. Κιντής προτείνει τους:

1. Ιωάννη Μερκούρη. Οικονομικό διευθυντής της Puma Hellas,

2. Γεώργιο Κωνσταντινίδη. Πρώην εκτελεστικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ που υπέγραψε τον τελευταίο ισολογισμό της Εmpire το 2010,
3.Νομικό Σκότη. Ορκωτός ελεγκτής της ΠΑΕ ΑΕΚ και των επιχειρήσεων του Ντέμη Νικολαιδη,
4. Ντέμη Νικολαιδη. Πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ και της Empire,
5. Παντελή Ορφανίδη. Πρώην οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ (επί θητείας Νικολαιδη),
6. Παναγιώτη Βαλασόπουλο. Νυν οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ.
7.Δημήτριο Χιώτη. Λογιστής των επιχειρήσεων του Πέτρου Παππά.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Αθλητισμός
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk