Γ. Βρούτσης: Οι μαζικές αποχωρήσεις καθυστερούν την έγκριση συντάξεων

Οι μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων, κυρίως κατά το 2011, είναι η κύρια αιτία για τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για απονομή συντάξεων, κύριων και επικουρικών, του εφάπαξ αλλά και στον υπολογισμό της διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση.

Οι μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων, κυρίως κατά το 2011, είναι η κύρια αιτία για τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για απονομή συντάξεων,
κύριων και επικουρικών, του εφάπαξ αλλά και στον υπολογισμό της
διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση.

Επίσης την Τρίτη το μεσημέρι ο υπουργός Εργασίας είχε συνάντηση με τον πρωθυπουγό κ. Αντώνη Σαμαρά για τα εργασιακά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14:00.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό, τόσο για τη δυσχέρεια των ασφαλιστικών Ταμείων να ανταποκριθούν στον
μεγάλο όγκο των αιτήσεων, όσο και για τις καθυστερήσεις στις οποίες
υποβάλλονται οι πολίτες που καταθέτουν τα χαρτιά τους για
συνταξιοδότηση.

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία, διαβιβάστηκαν προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Καραγιαννίδη, Κώστα Μπάρκα, Μαρίας Μπόλαρη, Γιάννη Στάθα, Δημήτρη Στρατούλη και Δέσποινας Χαραλαμπίδου, στην οποία έχουν επισημάνει ότι η κατάσταση ως προς τον χρόνο έκδοσης αποφάσεων για συνταξιοδότηση, κύρια και επικουρική, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ότι τα ταμεία παρουσιάζουν πλέον εικόνα κατάρρευσης.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργού Εργασίας:

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μέχρι 30.09.2012, ανέρχεται σε 85.333 για κύρια σύνταξη και 71.653 για επικουρική.

Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης είναι 11 μήνες για τα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και Πειραιά και 10 μήνες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Προσωρινή σύνταξη έχει χορηγηθεί σε 37.124 αιτούντες κύριας σύνταξης.

Η διοίκηση του Ιδρύματος, προκειμένου να περιορίσει το πρόβλημα, επεδίωξε αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της υπερωριακής απασχόλησης.

Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), όπου ο αριθμός των εισερχομένων αιτήσεων για λήψη εφάπαξ βοηθήματος βαίνει αυξανόμενος, οι ανεκτέλεστες αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ ανέρχονται σε 56.500 περίπου.

Ο κ. Βρούτσης ενημερώνει ότι ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων στο ΤΠΔΥ, μετά την ενοποίηση των Ταμείων, ανερχόταν σε 96.

Αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν οργανική θέση 70 μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και ένας υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με προσωποπαγή θέση, εκ των οποίων οι 4 υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, 3 υπάλληλοι απουσιάζουν με άδειες μητρότητας και ένας υπάλληλος με άδεια ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα οι πραγματικά υπηρετούντες να είναι 62 και να μην επαρκούν.

Σήμερα εκδίδονται 800 αποφάσεις εφάπαξ βοηθήματος κατά μήνα.

Ταμεία, υπάλληλοι και χρόνοι αναμονής

Σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης αντιμετωπίζει όμως και ο ΟΓΑ, γεγονός που – όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργού Εργασίας – δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των 2.500.000 ασφαλισμένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ.

Σήμερα στον Οργανισμό υπηρετούν 500 υπάλληλοι (σ.σ. το 2010 υπηρετούσαν 708) λόγω των συνεχόμενων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων.

Στο ΤΣΜΕΔΕ – που σήμερα μαζί με το ΤΣΑΥ και το Ταμείο Νομικών, υπάγεται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) –, για την απονομή σύνταξης εμπλέκονται 4 τμήματα και απασχολούνται 12 υπάλληλοι. Οι υποβληθείσες αιτήσεις από το τέλος του 2011 έως και σήμερα ανέρχονται σε 2.100.

Στο ΤΣΑΥ για την απονομή συντάξεων εμπλέκονται τρία τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από 8 υπαλλήλους. Οι υποβληθείσες αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης από το τέλος του 2011 μέχρι και σήμερα ανέρχονται σε 2.000.

Στο Ταμείο Νομικών μέχρι την τελική έκδοση σύνταξης εμπλέκονται 5 τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από 25 άτομα και έχουν κατατεθεί για το ίδιο διάστημα 2.200 αιτήσεις. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του κ. Βρούτση ότι «οι αιτήσεις των ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση συνεχώς αυξάνονται, λόγω των αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία και ότι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών λογαριασμών».

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων ο χρόνος αναμονής για επεξεργασία φακέλου είναι περίπου 1 1/2 έτος από την παραλαβή της πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στο ΤΕΑΔΥ σήμερα υπηρετούν 137 υπάλληλοι και 3 δικηγόροι με έμμισθη εντολή. Ο Οργανισμός έχει απολέσει το 40% του προσωπικού του την τελευταία πενταετία, λόγω των συνεχόμενων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των συνταξιοδοτικών πράξεων που εκδόθηκαν από ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ κατά το 2010 ανήλθε σε 13.527, κατά το 2011 σε 16.215, ενώ όσον αφορά στο 2012, μέχρι και τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 9.513 συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Στην αθρόα έξοδο υπαλλήλων του Δημοσίου λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία τριετία οφείλονται και οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων απονομής μερίσματος που πρωτοκολλήθηκαν από 1.1.2009 έως 30.9.2012 στο Ταμείο και αφορούν απονομή ατομικού μερίσματος ανέρχεται σε 71.000 αιτήσεις.

Το σύνολο όλων των περιπτώσεων αιτήσεων απονομής μερισμάτων (αναθεωρήσεις, μεταβιβάσεις, διαδοχική ασφάλιση κ.λπ.), για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 85.000.

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων στο ΜΤΠΥ ανέρχεται σε 165 (σ.σ. με τον παλιό Οργανισμό ήταν 225 υπάλληλοι). Σήμερα οι υπηρετούντες είναι 127, εκ των οποίων οι 4 αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στα τμήματα κανονισμών μερίσματος μπορούν να διεκπεραιώνουν 10.000 με 12.000 αιτήσεις απονομής μερίσματος ετησίως.

Στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τις συντάξεις γήρατος ο χρόνος απονομής είναι 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης και απασχολούνται 2 υπάλληλοι.

Για τις συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης, ο μέσος όρος αναμονής είναι 7 και 8 μήνες, ενώ απασχολείται ένας υπάλληλος. Για συντάξεις με συμμετοχή του ΝΑΤ σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ο μέσος όρος αναμονής ανέρχεται σε 7 με 8 μήνες, ενώ για συντάξεις ανικανότητας ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 10 έως 12 μήνες με απασχόληση 2 υπαλλήλων.

Για μεταβιβάσεις συντάξεων λόγω θανάτου ο μέσος όρος αναμονής είναι οι 3 μήνες. Οι επικουρικές συντάξεις (μόνο με χρόνο ΝΑΤ) δίνονται έναν μήνα μετά την απονομή της κύριας σύνταξης, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις ο χρόνος φτάνει τους 6 με 7 μήνες.

Για τη χορήγηση των εφάπαξ χρηματικών παροχών, για το ΤΠΑΕΝ (Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού), ο χρόνος ανέρχεται στα 3 χρόνια και εκκρεμούν 2.250 αιτήσεις. Για το ΤΠΚΠΕΝ (Ταμείο Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού), ο χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 χρόνια και απασχολείται ένας υπάλληλος. Εκκρεμούν περίπου 2.270 αιτήσεις.

Για τους συνταξιούχους άλλων φορέων με συμμετοχή του ΝΑΤ, ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 4 χρόνια και εκκρεμούν για ΤΠΑΕΝ 1.650 αιτήσεις και για το ΤΠΚΠΕΝ περίπου 5.000 αιτήσεις. Απασχολείται μόνο ένας υπάλληλος.

Όπως τονίζει ο υπουργός, οι καθυστερήσεις στη χορήγηση συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση, αλλά και συμμετοχή του ΝΑΤ σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, οφείλονται και στο γεγονός ότι τα Ταμεία καθυστερούν να απαντήσουν στα αιτήματα ως προς τους ασφαλιστικούς χρόνους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk